Tuesday, 14 November 2017

Hvorfor har Saudi Arabia sverd på flagget mens vi har et kors?

Ayaan Hirsi Ali spurte engang hvorfor har Saudi Arabia et sverd på flagget om Islam er fredens religion? Saudia Arabia og Mekka er hva Israel og Jerusalem er for Jøder og Kristne. På Saudia Arabia sitt flag som er selve fødestedet til Muhammed finner du altså trosbekjennelsen til Islam og et sverd. Sverdet er et symbol på erobring, mens korset er symbol på tilgivelse fra synd og frelse. Kontrastene kunne knapt vært større.

Det som er så utrolig ironisk er at vi som Kristne som faktisk har en frelser som faktisk ikke brukte vold og prekte fred blir alltid belært av våre ledere om religionskriger gjort i Kristendommens navn. Mens Islam stadig blir pekt ut som fredens religion til tross for at Muhammed er historiens verdens mest voldelige og brutale religiøse leder. Kirken ble forfulgt i sine 300 første år og ble drept, mens Muhammed drepte og plyndret det som ikke fulgte han. Krig er konsekvent med livet og læren til Muhammed, mens krig gjort i Kristendommens navn var i strid med det Bibelske idealet til Jesus. Likevel blir vi ofte fortalt det motsatte. Disse to flaggene bør være med å fortelle litt om forskjellene på verdiene. Dette til tross for at Norge ikke ble Kristnet med fred. Vi tilber heldigvis ikke Olav den Hellige, men Jesus Kristus som prekte fred.

No comments:

Post a Comment