Thursday, 9 November 2017

Fra Lesbisk til Kristus

Michelle Smith deler en historie der hun gikk fra å leve som lesbisk til å leve for Jesus. En spennende historie som du kan se på youtube og i boken.

Youtube: Fra Lesbisk til Jesus


 1 Kor 6:9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd. 

No comments:

Post a Comment