Thursday, 9 November 2017

Et Gudløst Europa: Refleksjoner av Iben Tranholm

Iben Tranholm er en dansk prisvinnende journalist som har veldig gode refleksjoner rundt Europa og det som skjer. Få journalister kobler ikke at kampen om dagens Europa er en åndelig og ideologisk kamp. Iben Tranholm advarer derimot om utviklingen.

Europa er et døende kontinent og uten at vi går tilbake til Kristendommen så er slaget om Europas sjel tapt.


- Iben Tranholm and Stefan Molyneux

- How Feminism destroyed Europe 

- Europe has a culture of death

- Western Christianity is confused and misguided by multiculturalism

No comments:

Post a Comment