Sunday, 12 November 2017

England viser totalitære tendenser

Til nå har jeg ikke sett et tydeligere eksempel på det totalitære i Europa eller Usa. Men denne saken topper listen. Eunice and Owen Johns i England som er 62 og 65 år gamle fikk beskjed av et råd at de ikke kunne ha foster barn fordi de hadde tradisjonelle syn. De var Kristne pinsevenner. Rådet mente at å beskytte foster barn mot homofil diskriminering var viktigst.
Det var ikke snakk om noe det hadde sagt, men hva de ikke var villige til å si. Å feks ikke si noe om emnet var ikke godt nok. De måtte bekrefte og verbalt godkjenne homofili. Dette er kult lignende tendenser som tar på seg politisk språk.

Jeg har advart i lengre tid mot Kultur Marxismen som er totalitær i sin natur. I likhetens og flerfoldighetens navn så ble dette paret altså tvunget til å verbalt godkjenne doktrinene til Kultur Marxismen om de ville ta del i en offentlig tjeneste. Om dette ikke er totalitært så vet jeg ikke hva som er det. Det holder altså ikke å unngå å si noe, men de måtte positivt vise at det godkjente doktrinene til rådet for å være foster foreldre.

Det totalitære er ofte mye verre en diktaturer fordi totalitære ideologier vil kontrollere hele virkeligheten. Alle deler av samfunnet må detalj styres. Det finnes ingen skille mellom stat og kirke, moral og politikk. Alt blir blendet inn i staten som får all makt. Slik er dagens utvikling. Om du gir dette tid så vil det bli mye verre.

Det som kanskje er aller mest trist og uhyggelig er at Europeere sover seg gjennom disse tingene uten å tenke over konsekvensene. Jeg har sagt i lang tid at godkjenningen av homofilt ekteskap vil lede til tyranni. Forunderlig nok så er totalt stillhet hos mennesker som har mye større plattform enn meg.

Min anbefaling er at du utdanner deg om emnet og gjør hva du kan for å forhindre denne utviklingen. Et ideologisk jernteppe brer seg over Vesten i rekordtid. Vi har et ansvar å kjempe mot utviklingen.

Kjell Skarveit sine bøker bør leses for den som vil bli informert: Her
Artikkelen: Her


No comments:

Post a Comment