Monday, 13 November 2017

Det Kristne Livssynet og Miljø Bevegelsen

Jeg er glad i både miljø og dyr og er overbevist at vi må bevare begge. Men dagens miljøvern bevegelser virker ofte til å ha holdninger som vil bli kvitt skille mellom natur og åndelig virkelighet, menneske, dyr og natur. Leksjonen av døds apostelen og filosofen Peter Singer forteller oss litt om hva vi kan vente i fremtiden: Her

Bibelen har et helt annet budskap:

1 Mos 1:26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.

Bibelen gir oss her flere grunnleggende punkter:

1. Gud skapte naturen. Han er ikke en del av den, og naturen er ikke Gud. Naturen er skapt av Gud. Tilbe Gud og ikke naturen. Dette var en revolusjonerende ide når Moseboken ble skrevet for minst 3000 år siden. Hednings nasjonene tilba naturen. 

2. Naturen kan ikke tilbes fordi den er amoralsk, mens Gud er moralsk. 

3. Skapelsen hadde en mening, nemlig den endelige skapningen som er mennesket. 

Vi skal verne om og bevare naturen, altså bruk og ikke misbruk. Men naturen er til for mennesket og ikke mennesket for naturen. Vi beveger oss mot en kultur der skillet begynner å fjernes. Resultatet vil bli katastrofalt der vi vil få et enormt ineffektivt samfunn der vi ikke kan bruke resursene i naturen for å skape produkter som er bedre for mennesket. Vi vil tape arbeidsplasser, menneskeverd og kan med tiden ende med et samfunn som i India der folk lar rotter spise maten fordi ingen vil drepe rotter som er gudommelige. Land som har likestilt dyr og natur (panteisme) er land som historisk har dårlige å bo i. Årsaken er avvisningen av det Kristne livssynet.

Februar 20, 2014 så angrep en pit bull en 4 år gammel gutt, Kevin Vincente. Guttens fjes ble ødelagt og måtte gå gjennom mange operasjoner. En Facebook side ble opprettet for å samle penger. Men pengene var ikke satt opp for Kevin, men for hunden. The, "Save Mickey" siden fikk 70,000 likes og samlet sammen mer en nok penger til å gi hunden rettslig beskyttelse slik at den ikke måtte bli avlivet. Det var også talglys og videoer som beskyttet hunden.

En må spørre seg selv hva som har skjedd at folk virker til å bry seg mer om hunden enn om gutten? Årsaken er veldig enkel. 1 Mosebok 1:26-27 er blitt avvist på dagens universiteter og skillet mellom natur og menneske er blitt mindre. Resultatet er at vi er i ferd med å miste menneskeverdet og forståelsen av at mennesket er over naturen og dyrene. Ikke for misbruk, men for Bibelsk ansvarlig og god forvaltning av ressursene. 

To andre eksempler som bekrefter mye av det samme:
James Lovelock som er en av grunnleggerne av den grønne bevegelsen sier, "Environmentalism has "become a religion" and does not pay enough attention to facts, according to James Lovelock." Han har også beskrevet naturen som en levende organisme. 

På Vestens universiteter er disse ideene veldig utbredt. Og det som skjer på universitetene blir ikke der. Det vil i stor grad påvirke lovverket og samfunnet ellers.Relevante poster


Kilder: 


No comments:

Post a Comment