Monday, 13 November 2017

Den Europeiske Unionen og Kristendommen

Mye av dagens problemer i Europa og EU sin kollaps kommer som et resultat av flere ting. Men en ting som står sentralt er mangelen på Kristendom. Å ikke nevne Kristendommen som sentralt i Europas historie er som å snakke om norsk historie uten å snakke om vikinger. Men EU er åpenbart styrt av sekulære og de valgte å avvise sannheten om Europa sin historie. Kristendommen har vært et nødvendig lim i Europa som gitt mer fred enn vi ellers kunne fått. Første og andre verdenskrig kom som et resultat av avvisningen av Kristendommen.

Robert Schuman som var en av EU sine opprinnelige grunnleggere hadde en helt annen visjon for Europa. Jeff Fountain har dokumentert EU sin historie med hensyn til Kristendommen i boken, 'Deeply Rooted'.

To bethink ourselves of
the Christian basics of Europe
by forming a democratic model
of governance
which through reconciliation
develops into
a ‘community of peoples’
in freedom, equality,
solidarity and peace
and which is
deeply rooted
in Christian basic values.
Robert Schuman
(1958)


Christianity Today: A draft of the new European Union constitution fails to acknowledge the role of God and Christianity on the continent. Some Christians are outraged. The document does mention Europe's "religious heritage." (Her)

Douglas Murray som er en journalist og homofil ateist reagerte også på dette. Han sier i boken, The Strange Death of Europe,

"In the 2000s this debate had a focal point in the row over the wording of the new EU Constitution and the absence of any mention of the continent's Christian heritage. Pope John Paul II and his successor tried to rectify the mission. As the former wrote in 2003, 'While fully respecting the secular nature of the institutions I wish once more to appeal to those drawing up the future European constitutional treaty, so that it will include a reference to the religious and in particular the Christian heritage of Europe."


EU valgte å ikke nevne Kristendommen i konstitusjonen. Resultatet ser vi i dagens Europa som er et døende kontinent. Vi hadde mulighet etter andre verdenskrig å reformere oss selv og å gå tilbake til våre røtter. Men vi valgte feil og dagens Europa går mot utfordrende tider av flere ulike grunner. Boken til Murray går mer grundig til verks og forklarer hvorfor Europa er døende.

Peter Hitchens (broren til nyateisten Christopher Hitchens) var var en ateist og en Lenin-Marxis som ble Kristen. Han forklarer og legger ut mange interessante poeng om Kristendommens betydning for Vesten: Her

No comments:

Post a Comment