Wednesday, 1 November 2017

21 teser til kirkene i Vesten

Det er altså nå over 500 år siden Luther spikret 95 teser på døren til Wittenberg. Verden har aldri vært den samme siden. Men dagens kirke i mye av Vesten er i forfall. Kristendommen vokser raskt i hele verden, unntatt i Europa og Usa. Det er åpenbart at vi trenger en ny Reformasjon. 500 år etter Luther er det ikke lenger slik at vi trenger å bli oppvekt ettersom vi lever i en post-Kristen kultur der mange vet lite eller ingenting om Bibelen. Dagens kirke preker ofte et evangelium som du ikke finner i Bibelen. Den Norske Kirke som ironisk nok kaller seg Luthersk har avvist Bibelen som autoritet og jobbet ivrig for å reversere Reformasjonen til Luther med å avvise Bibelens autoritet ved å godkjenne en Kultur Marxistisk kjønns ideologi.


Dagens situasjon er ikke så ulik som Reformasjonen. To grunner til dette:

1.  Gutenberg (bok pressen) ble oppfunnet og informasjon kunne spres raskere enn noen annen periode i historien. Idag har vi internettet og aldri før kan vi spre informasjon like raskt. Gud har gitt oss muligheter vi aldri før har hatt.

2. Vesten går imot en periode der nasjonalisme vokser. Nasjonalisme er ikke en katolsk ide, men en Protestantisk ide som har røtter i Bibelen. Gud vil gjøre nasjoner store. Før Reformasjonen var alle samlet under det hellige romersk katolske riket. Idag har vi en lignende situasjon under et sekulært EU. Nasjonalisme må kobles mot Bibelske verdier.

Jeg har derfor bestemt meg for å skrive mine egne teser der jeg påpeker hva jeg mener kirken bør gjøre for å reformere seg. Mulighetene er store om vi bare er villige til å betale prisen.
1. Kirken må sette Guds ord i sentrum. Bibelen må erstatte underholdning og kirken må være Bibel basert i alt den gjør. Det finnes nok av underholdning i fritiden og ellers i kulturen. Forkynnelse av Guds ord må få første prioritet.

2. Vi må preke korset og sette det i sentrum av forkynnelsen. All Bibelsk forkynnelse er Kristus sentrert.

3. Forkynningen må ikke være menneske sentrert men Gud's sentrert. Budskapet er enkelt. Mennesket synder og Gud frelser. Gud gjør alt og bør derfor få hele æren.

4. Rettferdiggjørelse av tro alene må gjeninnføres i kirken. Protestantiske kirker i Vesten selger idag flere avlats brev enn Katolikker. Predikanter som selger Guds velsignelse for pengegaver og tar betalt for helbredelse gjør presist det samme som det Luther protesterte mot. Vi har fått det for ingenting og skal gi det for ingenting. Om noen vil støtte et arbeid så er dette frivillig, men å selge Guds velsignelse er feil.

5. Vi må gjeninnføre en Bibelsk forståelse av seksualitet der kropp, sjel og ånd blir sett på som en enhet og ikke godkjenne en gnostisk forståelse der det mentale og fysiske blir delt i to. Gud skapte oss som hele mennesker der ekteskapet er mellom mann og kvinne. Vi må jobbe for å gjeninnføre denne Bibelske forståelsen.

6. Vi må gjeninnføre en rett forståelse av nåde, lov og gjerninger. Vi er frelst 100% av nåde. Gjerninger frelser ingen. Men budene til Gud er gode og vi må undervise de ti bud og Guds moral i Bibelen slik at vi lærer neste generasjon å leve etter Guds vilje. Budene er gode. Ikke fordi vi blir frelst av dem, men fordi vi følger dem fordi vi allerede er frelst.


7. Vi må tilbake til våre Jødiske røtter der vi studerer det Gamle Testamentet for å forstå hva Jesus gjorde i det Nye Testamentet. Ettersom Jødehatet vokser i rekordfart nok engang i Vesten så må vi så støtte den frie staten Israel som er landet Gud har lovet dem.


8. Vi må gjøre oss avhengig av Guds Hellige Ånd gjennom bønn. Alle Guds verk i historien er gjennom bønn. Vi må gjøre oss avhengige av Guds overnaturlige kraft og preke om den Hellige Ånd i Kirken.


9. Vi må preke sannhet og kjærlighet.


10. Vi må frykte Gud mer enn mennesker.


11. Vi må be Gud om å gi oss motet som Martin Luther hadde og bruke dette motet til å nok en gang reformere kirken.


12. Vi må granske Skriftene og sørge for at v

i lærer og forstår Bibelens budskap.


13. Kristne må involvere må ta i bruk apologetikken samtidig som de som bruker apologetikken må ta i bruk Bibelen og dens tydelige og klare budskap om frelsen. Vi trenger begge deler.


14. Kristendommen må knyttes med andre disipliner der en forklarer og anvender Bibelske prinsipper innenfor i andre samfunns områder. Vi er kalt til å være salt over hele samfunnet.

15. Vi må ikke isolere oss og trekke oss ut av den syndige verdenen, men delta i kulturen og bringe Bibelske sannheter til den.


16. Vi må revurdere endetidsteologien som ofte har et enormt fokus på at Jesus kommer snart tilbake og at vi derfor bare skal preke evangeliet og ikke bygge Guds rike på jord. Vi er kalt til å gjøre begge deler. Preke Guds ord til frelse og bygge Guds rike på jord. Jesus sa at ingen vet når han vil komme. I mellomtiden har vi en viktig jobb å gjøre.


15. Reformasjonen var en nasjonalistisk bevegelse. National staten i Europa skapte verdens mest velfungerende land. Nasjonalisme ble ødelagt av sekularisme i det 20ende århundre og må derfor bygges opp på Bibelsk grunnlag. Hele Bibelen handler om hvordan Gud vil gjøre Israel nasjonen stor. Vi må bygge en verdi basert og Guds basert nasjon (ikke rase basert). Nasjonalisme kan igjen bli en positiv kraft så lenge vi bygger den på verdier.


16. Vi må formidle hele Bibelen som sannhet og ikke som fortellinger som lærer oss moralske sannheter. Hele Bibelen er sann fra perm til perm. Dette må forkynnes som hele sannheten og den eneste sannheten.


17. Vi må kjempe for menneskeverdet. Abort, aktiv dødshjelp skaper dødens kultur og dette må avvises fordi det strider imot at alle er skapt i Guds bilde.


18. Vi må gjeninnføre forståelsen at intellektet er påvirket av synd. Vi forsker ikke nøytralt når det kommer til spørsmål som opprinnelse, moral og annet.

19. Vi må gjeninnføre den Protestantiske arbeids etikken.

20. Antikrist er alle systemer som står imot Kristus. Mange Protestanter ser ikke lenger forskjell mellom Den Katolske Kirke og Protestanter. DKK har ikke forandret seg stort siden Council of Trent.  Den Katolske Kirke er et antikristelig system som ikke har det Bibelske evangeliet som peker på Kristus som frelser. Dette mente Luther og alle Reformatorene ettersom de ble overbevist fra Bibelen. Dette må igjen forkynnes slik at ikke folk blir villedet.


21. Til slutt så må vi huske på at vi ikke kan Reformere samfunnet om vi ikke først og fremst reformerer oss selv. Vi kan ikke gi det vi ikke har fått. Vi må søke Gud be han forandre oss slik at vi kan forandre verden. Dette er sentralt for alle de andre tesene.Relevante poster 


- Bondage of the Will by Martin Luther

- Reformasjonen forandret verden

- Reformasjonens Glemte DoktrinerNo comments:

Post a Comment