Saturday, 7 October 2017

Trossamfunn og Religionsfrihet

I denne artikkelen (her) ser vi at kulturdepartementet vil fjerne tilskuddet til trossamfunn som krenker andre religionsfrihet. Departementet ønsker også å verne, "barns oppvekstvilkår". Hilde Langevann  fra Hjelpekilden deler også noen kriterier for hvem skal miste støtten fra staten. Det er mye som kan sies om dette.

1. Først så lurer jeg på hvorfor staten i det hele tatt skal blandes inn i offentlig støtte av trossamfunn.  Mitt råd er at alle livssyns organisasjoner (sekulære og religiøse) bør organ
isere seg selv og muligens få skattefritak. Staten skal ikke styre livssyns organisasjoner med økonomisk støtte.

2. Det har aldri vært klart for meg hvordan sekulære mennesker med sekulært livssyn skal vurdere hvem hvilke dogmer og styresett som godkjent for å få støtte. Jeg tar avstand fra ekstreme sekter og kulter og har selv skrevet mye kritisk om de på denne bloggen. Men hva forhindrer dette å bli anvendt på sunne menigheter? Skal noen som aldri har vært i menighet og ikke har kjennskap til Kristendommen vurder hvem som kvalifiserer? Det blir som en Kristne eller Muslim skulle vurdere om et Buddhistisk tempel kunne få støtte etter om det er styrt rett.


3. Det er positivt at stengte religiøse miljøer som ikke gir folk valgfrihet blir advart mot. Alle bør la medlemmene sine velge fritt om de vil være en del av menigheten eller å forlate den. Det frie valget er sentralt og en viktig del av det Kristne budskapet. Jesus tvang ingen til å tro.

4. Hva denne forandringen kan bidra med over tid er å overgi mer makt til staten over foreldre sine barn. Dette er en totalitære samfunn alltid har gjort (her). Dette forslaget trenger ikke være totalitært, men det har utvilsomt potensiale til å gi staten en makt den har misbrukt ved mange anledninger det siste århundret. Vi må ikke glemme at det er sekulære ideologier gjennom statlig ideologi har drept flere mennesker de siste hundre årene enn noe annet (her). Jeg har brukt en del tid på denne bloggen under oversikt der jeg har dokumentert en del av farene ved totalitære ideologier. Og drapene er en ting, men ideologiens og mennesker syke trang til å kontrolle livene til folk. Folk klarer stort sett og organisere egne liv uten at staten trenger blandes inn.

4. På Hjelpekilden's hjemmeside står det:

 Den som er indoktrinert kjennetegnes av:
  • de har en bastant holdning til troen som den eneste rette, uten å ha vurdert bevis for dette.
  • de har en sterk lojalitet til troen, som de vil forsvare hvis den blir utsatt for kritikk.
  • i forhold til sin tenkning er det tydelig mangel på fleksibilitet, nyansering og kompleksitet, en "sort-hvitt" tankegang.
  • de er mindre kritiske til "bevis" som bekrefter deres tro, og kan derfor lettere akseptere invalide "bevis".
  • de ønsker fortrinnsvis å omgås mennesker som deler deres overbevisning.
  • overbevisningen er akseptert og vil sjelden bli kritisk undersøkt.

Det som er intressant med disse punktene er at det beskriver mye av Vestens akademia både i Usa og Europa hvordan ting utvikler seg. Kultur Marxismen er faktisk mye mer dynamisk, intolerant og prekes mer effektivt enn noe annen religion idag. Ateisten Sam Harris (naturviter) og Jonathan Haidt (sekulær professor i psykologi) deler noen interessante refleksjoner i dette klippet: Her.

Jonathan Haidt sier i klippet, "Social justice has become the religion of the humanities and the social sciences."

La meg også si at egen erfaring bekrefter presist det Haidt sier. Jeg bor midt i en Amerikansk universitetsby og leier ut rom til studenter som jeg treffer hver dag. Jeg snakker også med folk fra Southern Poverty Law centre og andre i student miljø jevnlig. Dagens utvikling spesielt i Usa på universitetene kan minne om sekt lignende tilstander.
Det er interessant at disse punktene faktisk nettopp beskriver sekter og lukkede miljøer. Jehovas Vitner og bedehusmiljøer som er skadelige støtter heller ikke jeg. Men disse har liten påvirkning sammenlignet det som prekes på universitetene der en farlig kultur marxistisk ideologi sprer seg som et ideologisk jernteppe over Vesten. Sjekk videoene til psykologi professor Jordan Peterson for mer info. Forunderlig nok fritas det sekulære livssynet totalt fra kritikk til tross for at sekulære livssyn alene produserte de mest blodige ideologiene de siste hundre årene. I tillegg så er det nettopp en autoritær utvikling vi ser i media og på Vestens universitet. 

Til tross for at noen har dårlige erfaringer fra lukkede miljøer så vil jeg dele at jeg stort sett har bare positive erfaringer med kirken. Jeg angrer kun at jeg forlatte min tro fra alder 15-20. Jeg fikk oppleve ulike typer miljøer og ser utvilsomt hvor mye en blir bevart fra i Kristne miljøer. Kirken har sine feil, men jeg vil likevel påstå at de fleste kirker (ikke lukkende miljøer, men gode kirker) er til tross for sine mange feil et bedre altarnativ og oppdra sine barn. Et enkelt eksempel kan være alle fordelene som kommer med å vokse opp i et alkoholfritt hjem ettersom dette er et stort problem i mange familier.


Relevant artikkel

- Ny lov vekker bekymring om foreldreretten

- Kristelig folkeparti og kjønns politikkenNo comments:

Post a comment