Sunday, 15 October 2017

Slaveri og Verden

Om en studerer på Vestens universiteter så kan en ofte få inntrykk av at den hvite mann oppfant slaveriet. Ofte så blir kun det hvite slaveriet nevnt til tross for at ulike former av slaveri både har og eksisterer på verdensbasis gjennom hele historien. Slaveriet er en internasjonal og universiell institusjon som har blitt praktisert av alle raser omtrent gjennom hele verdenshistorien ved få unntak. Den hvite mann har utvilsomt begått mange onde handlinger og dette benekter ingen. Men hvorfor får vi ikke høre en litt mer balansert historie om slaveriet. Svaret dette finner du i disse videoene som gir et litt mer balansert bilde. Videoene og postene nedenfor anbefales, men her er noen enkle ting å huske på angående slaveri:

1. Slaveriet i moderne tid var universielt helt frem til William Wilberforce og Thomas Clarkson som begge var Evangeliske Kristne gikk inn for å avskaffe det. England avskaffet slave handelen i 1808 og slaveriet ble avskaffet i 1833. I Usa ble det avskaffet i 1865. I Saudia Arabia som aldri ble kolonisert av Vesten ble det avskaffet i 1962.

2. Om alle har praktisert slaveri i verdenshistorien er ikke slaveri noe som gjør en rase mer onde enn andre. Alle raser praktiserte denne ondskapen. Forskjellen er derimot at Kristne Wilberforce og Clarkson avskaffet det. Begge disse var ikke vanlige Kristne men sterkt overbeviste evangeliske Kristne som opplevde at de fikk et direkte kall av Gud til å avskaffe slaveriet. Det er viktig å huske at England tapte sinnsykt med penger på avskaffe slaveriet.

3. Martin Luther King var en etnisk Afrikansk Amerikaner som var en baptist pastor med doktorgrad i teologi. Han hentet mye inspirasjon fra Bibelen der han jobbet for mer rettigheter for etnisk Afrikanske. Omtrent alle land historisk har undertrykket andre klasser, raser og kjønn. Dette er universielt. Det som derimot ikke er universielt er at land gjør noe med sine synder og jobber for likeverd og rettferdighet slik at alle får det bedre. Her er Vesten på grunn av sin Jødisk Kristne arv helt unik.

4. Det har kommet flere etnisk Afrikanere frivillig til Usa enn de som ble hentet inn over slaveskip som slaver. Det Usa gjorde mot etnisk Afrikanske historisk var ondt. Men dagens Usa er et av verdens beste land for etnisk Afrikanske. En god venn av meg som er etnisk Afrikansk forteller meg ofte at han er glad han ble født i Usa. Han ville ikke bli født i noe annet land.

5. Det som er sjokkerende historisk er ikke at slaveriet eksisterte, men at det faktisk ble avskaffet i historien. Spørsmålet en må spørre seg er ikke hvem som hadde slaver. Alle sivilisasjoner hadde slaver. Alle var like onde. Men hvem avskaffet det først og jobbet for at det skulle bli avskaffet i andre land? England og Usa har her vært mye bedre enn resten av verden. Ikke perfekte, men bedre enn andre land.

6. International Justice Missions (IJM) er idag en av de største organisasjonene som kjemper mot slaveri. Gary Hagen er en Kristen leder denne organisasjonen. De starter med bønnemøter hver morgen.


Konklusjon: Vi som mennesker har en fæl historie bak oss der vi har praktisert mer ondskap enn gode handlinger. Spørsmålet er da ikke hvem som har vært onde, men hvem som har vært mindre onde. Her kommer sivilisasjoner bygget på Jødisk Kristne verdier bedre ut. Ikke perfekt, men bedre enn andre når det kommer til moral og avskaffelse av slaveri.
Relevante poster og videoer


- 10 facts about the Arab enslavement which is not taught in schools

- Jay Smith om Islam og slaveri

 Middel Alderen og slaveri

Det Nye Testamentet og Slaveri

Frp-Sandberg tar feil: Evangeliske kristne motivert av Bibelsk Kristendom var bak avskaffelsen av slaveriet

No comments:

Post a Comment