Monday, 9 October 2017

Las Vegas Skytingen og farløse hjemPolitikere, medier og utdannelse i Usa og enda mindre i Norge snakker aldri om farløse hjem. Dette til tross for at dette er ett av våre aller største problemer. Den tidligere presidenten Barack Obama var en som påpekte viktigheten av dette før han ble valgt første gang. Som Obama sier til høyre så er det en sterk kobling mellom de som blir oppdratt uten far og de som ender opp i kriminalitet. 

Stephen Paddock var mannen som drepte 58 mennesker i Las Vegas 1 October 2017. Hans far var bankraner og på FBI sin most wanted liste. Stephen Paddocks mor oppdro tre brødre alene. Brødrene til Paddock virker til å være bra folk og  taklet dette bedre enn han, og det gikk som det gikk.

Breivik som drepte 63 mennesker og skadet flere vokste også opp uten far. Breivik hadde utvilsomt mye sinne mot faren som han aldri fikk gjort ordentlig utløp for (her). Det endte som det endte. 

Poenget her er ikke å si at alle som vokser opp uten faren sin ender opp som Paddock og Breivik. Det er åpenbart mange som blir fanatiske mennesker til tross for at de aldri hadde en far. Mens andre med far blir dårlige mennesker. Men poenget her er basert på måling i Usa som Barack Obama sitt utsagn basert på. Barn uten far ender statistisk opp med å ta dårlige valg enn de som har en far i hjemmet.

Min oppfatning er våpen kontroll er en avleder fra de egentlige problemene i Usa spesielt. Dette handler om verdier og stabile familier. Løsningen ligger ikke i politikken, men handler om å to ting.

1. En far på denne jorden kan gi omsorg og støtte til en sine barn slik at de kan vokse opp emosjonelt stabile. Det blir mindre sinne og barn (spesielt gutter) kan ved hjelp av en far bli lært til å ta gode valg slike ting lettere kan forebygges.

2. En far i himmelen (Gud) gir en forståelse at en må stå til ansvar og dømmes i neste liv. Dette skaper en Gudsfrykt som bidrar til at en tenker seg to ganger før en begynner og skyter andre mennesker. I tillegg så kan en far i himmelen som elsker oss gi en forståelse av å være elsket som igjen gir emosjonell stabilitet. Agnostikeren og historikeren William Durant bekrefter at ingen sivilisasjon har opprettholdt et moralsk liv uten religion (her). Uten Kristendommens rolle så faller familien sammen. Dette ser vi i hele Vesten der barn vokser opp uten foreldre i tillegg til at skilsmisser oppi 50% til tider.


Om begge disse hadde vært på plass så tror jeg svært få skytinger hadde tatt sted. Det er utrolig trist at disse knapt blir snakket om til tross for at de så utrolig viktige. Isteden ser vi presist motsatt utvikling. Eliter angriper både ideen om at far er viktig og at det er viktig med en far i himmelen.


Artikler- Breivik brev til sin far


Relevante poster: Single menn og ekteskap


No comments:

Post a comment