Wednesday, 13 September 2017

Miss America blir politisk

Det er viktig å forstå dagens sekulære livssyn. Dette er et livssyn som ikke tillater noe annet enn full underkastelse. Alt er sekulært noe som betyr at hele mennesket som bare er materielt tilhører staten. Det nyeste eksemplet som kan legges til listen på linkene nedenfor er at Miss America er nå blitt gjennomsyret av politikk. Denne gangen var det ikke overraskende nok Trump som fikk gjennomgå. Jeg er ingen tilhenger av Trump, men vil bare påpeke at jeg vil verken at sport, underholdning eller annet som ikke er politisk være politisk. Det er viktig å forstå at dagens Kultur Marxisme gjennomsyrer alt og krever å definere hele samfunnet. Islam har samme problemet.  Dette problemet slipper vi med Kristendommen. 

Kristendommen skiller mellom stat kirke, åndelig og sekulær. Kroppen tilhører staten og sjelen tilhører kirken. En får altså en avdeling av makt. I et hedensk/østlig/panteistisk livssyn så er virkeligheten åndelig mens det materielle er en illusjon. I et materielt Vestlig livssyn er hele virkeligheten materiell. Bibelen gir rom både for åndelig og materiell virkelighet. Begge deler like viktig. Både sekulært og åndelig har verdi og er noe vi må forholde oss til. Uten dette Bibelske skillet så kan veldig lett gå mot en retning der hele samfunnet defineres utifra en institusjon (staten) som både bærer sverd og fungerer som moralsk autoritet.

Spørsmålene i miss America konkurransen reflekterer veldig godt at vi beveger oss mot en retning der hele samfunnet påvirkes av de politiske og det politiske korrekte. Utviklingen er intet mindre enn skremmende.Artikkelen: Miss America turns political

Hvordan sekulær liberalismen ble vår nye religion

- Når alt blir politisk

No comments:

Post a Comment