Thursday, 28 September 2017

Var Hugh Hefner's liv Umoralsk eller Uhellig?

Playboy ikonet Hugh Hefner er død. I denne posten vil jeg dele noen refleksjoner av hva vi kan lære av hans liv fra et Bibelsk ståsted.

To spørsmål:

1. Var Hugh Hefner umoralsk?

2. Eller var Hugh Hefner uhellig?

Hugh Hefner var ærlig med sine kjærester og levde i åpne forhold i hele sitt voksne liv. Han tvang ikke kvinner til joine playboy huset men var både ærlig og åpen om betingelsene med hensyn til hans livsstil. I en verden uten hellighet og Gud der moral er relativt og sex kun er basert på samtykke og ærlighet mellom voksne så kan ikke Hefner kalles umoralsk. Det er ikke umoralsk, men det er uhellig.

Hugh Hefner levde totalt konsekvent med sin eget livssyn. Han imiterte kaninen som er logoen på Playboy forretningen. Hefner gjorde det mange mektige og rike mannfolk gjorde før Jødedommens og Kristendommens inntog. De imiterte naturen, dyrene og menneskene rundt dem. Hugh Hefner imiterte dermed seksuallivet til kaninen.

Men da kommer spørsmålet om Hugh Hefner var uhellig? Hellighet er å imitere Gud som er hellig. Altså Gud er utenfor naturen, mennesker og dyr og har en perfekt moralsk standard. Vi er ikke skapt eller utviklet i dyrets bilde, men vi er skapt i Guds bilde.

 1 Mosebok: 26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.

1 Peter 1: 15-16: Han som kalte dere, er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd. 16 For det står skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig.

Uten en hellig Gud som standard for moral så er det vanskelig å argumentere mot Hugh Hefner's livsstil. Det blir som å si at å spise som en gris er umoralsk. Å spise som en gris skader ingen og er ikke umoralsk. Men det er uhellig. Når vi slutter å tilbe Gud idet vi prøver å imitere og representere Hans bilde så immiterer vi som oftest naturen, andre mennesker og dyr i deler (ikke all) av vår atferd.  Et argument som stadig blir tatt frem i støtte for homofili er at det finnes dyr som er homofile. Fordi noen dyr er homofile så er dette en grunn mener mange at også mennesker kan gjøre det samme. Hvem kan tross alt nekte voksne mennesker å leve slikt de ønsker? Det er ikke umoralsk i en sekulær relativistisk verden uten hellighet som grunnlag for moral. Men det er uhellig.

Den offentlige anerkjennelsen av Hugh Hefners livsstil er en tydelig offentlig påminnelse på hva som har skjedd med Vesten de siste hundre årene. Vi har avvist Reformasjonens forståelse av ekteskap og seksualliv. Hugh Hefner har popularisert gammel hedenskap. Gamle Egypt, Asia og store deler av Midtøsten både før og etter Islam hadde haremer som Hefner. Muhammed hadde minst 13 koner. Også grunnleggeren av Mormonerne Joseph Smith og mange av de tidligere ledere hadde mange koner. Joseph Smith hadde oppt
il 42.

Uten forståelsen av at vi skal imitere og representere en hellig Gud som har skapt oss i sitt bilde så imiterer og representerer vi bildet av ting rundt oss. Og hverken dyr, mennesker eller naturen er en god veileder til god moral.

Hugh Hefner levde som en kanin fordi han avviste den hellige Gud. Som Kristne er vi kalt til å gjøre det motsatte. Vi er kalt til å imitere Gud og å praktisere sex innenfor et monogamt ekteskap mellom en mann og en kvinne. Dette er ikke enkelt, men det ærer Gud, er bra for barn og bygger bærekraftige sivilisasjoner. Det er også hellig. Og derfor er det umoralsk.Anbefalt Leksjon:

- From Luther's vicarage to Hefner's Harem by Vishal Mangalwadi


- Du finner disse ideene om du hører på Dennis Prager sine Torah leksjoner.


Artikkel

- Pitiful legacy of Hefner

- Hugh Hefner was a creepy old pornographer 

- Called a pervert for advocating purity 


No comments:

Post a Comment