Saturday, 30 September 2017

Den Dogmatiske Diagnoserende Kultur Marxistiske Kulturen

Hvorfor lese bøker og bruke argumenter når du heller kan spare tiden og heller memorere seks magiske ord: Islamofob, rasist, kjønns diskriminerende, fanatiker, homofob og xenofob. Å lese bøker tar tid, mens å prakke disse navnene på meningsmotstandere er mye lettere. Å ha en annen politisk mening kvalifiserer en til å bli diagnosert av alle typer mennesker som verken er psykologer eller har noen som helst faglig relevant bakgrunn.Rase, Klasse og Kjønn er blitt en salgs uhellig treenighet for Kultur Marxistene. Marxistene praktiserte historisk nesten ikke noe som helst selvkritikk men ble bare mer ekstreme når de møtte motstand.

Disse eksemplene er så vanlige at det knapt trenges å nevnes eksempler. Men for å nevnte ett. John Egeland skrev om det gamle KrF: «Ser man på partiets historie når det gjelder likestilling, abort, homofili og annen sex, likner det en diagnose» (Dagbladet 14.9.2017).

Det er viktig å forstå tankegangen bak denne kultur Marxismen som har gjennomsyret vår kultur. Det har vært klassisk i totalitære regimer og spesielt under Kommunismen at de disagnoserte meningsmotstandere og satt dem i Gulag leirer (Russland). Den store synden var å offentlig være uenig med den allmektige staten. Moralske kategorier blir erstattet med psykologiske. I et slikt system finnes det ikke lenger godt og ondt, men bare frisk og syk. Alt blir forstått som materielt. I et slikt gudløst samfunn så tar staten roller som frelser og sørger for at avvikere og kjettere må innrette seg etter det kollektive. 
Et slikt samfunn gjør det motsatte av Kristendommen. Staten blir moralsk og politisk autoritet. Den tar på seg rolle som frelser med en liten utvalgt kultur Marxistisk elite som er tar rollen som både prest og profet. Profetene er de som formidler kultur Marxistenes dogmer som alle må innrette seg etter. Prestene er de som kobler en mot staten og gir mulighet for tilgivelse og gjenopprettelse og frelse gjennom omvendelse fra offentlige synder der en har kritisert ideologiens dogmer.

Her har du noen eksempler på hvordan Kultur Marxisten faktisk fungerer presist som en religion med et evangelium som prekes i det offentlige:


Kjønn

Edens Hage: I begynnelsen levde vi uten forståelse av ulikhet mellom kjønn. 

Syndefallet: Distinksjoner mellom mann og kvinne ble innført. 

Frelse: Bli kvitt skiller mellom kjønn og la alle identifisere seg slik de vil. Om kjønn er flytende og alle er like så kan ingen undertrykke andre. Om en har synden of feks uttrykt et Jødisk-Kristen syn på kjønn og ekteskap så må en bekjenne disse syndene til tanke politiet, omvende seg fra dette og erkjenne at det ikke finnes forskjell på kjønnene. Først da får en tilgivelse og frelse.

Rase

Edens Hage: Vi kom alle fra felles opphav og det fantes ingen forskjell på rasene.

Syndefallet: Den hvite mann skilte mellom rasene og innførte klare rase skiller. Dette ledet til slaveri og rasisme. 

Frelse: Vi må favorisere og utøve spesielle privilegier til alle visse historisk undertrykte raser. De skal favoriseres uansett hvilke handlinger de begår. Hvite menn må bekjenne sine synder og gi bort sine privilegier og omvende seg det hvite privilegiet. Først da kan staten gi tilgivelse og frelse. 

Klasse

Edens Hage: I begynnelsen levde alle i kollektivt og delte alt.

Fallet: Kapitalismen (det frie markedet) produserte ulikhet.

Frelsen: Staten stepper inn som frelser og tar fra de som produserer og gir til de som ikke produserer for å utjevne ulikhet. Middelet helliger målet der noen ganger både vold og revolusjon kan rettferdiggjøres.


Problemet med evangeliet til Kultur Marxistene er at det skaper hat, mer ulikhet og sosialt kaos. Vi skal jobbe for rettferdighet, bedre rettigheter for minoriteter, mindre rasisme og annet. Men Kultur Marxismen er ikke løsningen men heller en del av problemet som gjør ting mye verre ettersom de setter grupper opp mot hverandre ved bruk av hersketeknikker, personangrep og og politisk korrekthet.


Det er flere ting vi kan lære av dette:

1. Når folk gir deg en diagnose til tross for at du ryddig og høflig argumenterer for din sak så er dette en sterk varsellampe på et språkbruk har totalitære trekk. Om du vil bli diagnosert så kontakt en psykolog. Folk som diagnoserer gratis og ofte uten å kjenne deg er blitt indoktrinert av en farlig ideologi.

2. Les bøker, hør på podcast, studer logikk og bruk din fornuft til å legge frem dine poeng på en saklig og ryddig måte. Aldri bruk vold. Å memorisere de seks ordene er effektivt om en vil ødelegge karakteren til en person uten grunnlag, men ikke oppbyggelig for å løse problemer.

3. Alle mennesker er religiøse. Om Gud blir liten så blir staten stor og påtar seg en rolle som frelser med et utvalgt presteskap og profeter som preker ideologiens dogmer. Om folk ikke tror på Jesus Kristus som frelser så vil de lete etter frelse andre steder. Og dette andre stedet ender omtrent alltid opp i at stat og kirke, moral og politikk blir blendet i ett. Her er Kultur Marxismen og Islam helt like. De vil detaljstyre og kontrollere livene til folk fordi de mener oppriktig at de vet bedre enn deg hvordan du bør leve ditt liv.

4. Merk også at Kristendommen er idag sterkt påvirket av denne ideologien. Akkurat som Tysklands kirker var nøytralisert av liberal teologien og var mottakelige for Nazismen fordi det for lengst hadde avvist det Bibelske evangeliet, så er dagens kirker også sterkt svekket og dermed mottakelige for Kultur Marxistiske dogmer. Statskirken minner mer om en sekulær folke kult enn en kirke som preker et Bibelsk evangelium. Vær på vakt og let etter kirker som faktisk preker Bibelens klare og tydelige evangelium om omvendelse, tro, frelse og helliggjørelse. Kirker som preker Kultur Marxisme bør du holde deg unna.


Løsningen er egentlig veldig enkel. Vi må gjeninnføre en Bibeltro Kristendom (frivillig) samtidig som vi må gjeninnføre respekt for opplysnings verdiene. Jesus Kristus døde på korset for oss. Og om vi ikke godtar Guds offer så begynner vi istedet og ofre våre egne barn og døtre på Kultur Marxismens alter. Kommunismen drepte ikke mindre enn 100 millioner mennesker og ødela mange flere liv og land. Forhåpentligvis så blir spart for et lignende blodbad denne gangen.


No comments:

Post a Comment