Tuesday, 5 September 2017

Europa har avvist sine tradisjonelle Verdier

Bertrand Russel som var en agnostiker/ateist og kjent intellektuell skrev flere gode verk. Hans bøker om historie og ideer er noe han ble kjent for. Russel mente at storhetstiden for Vesten var Renessansen og antikkens Hellas. Nettopp derfor er det så interessant at han påpeker viktigheten av tradisjonell moral som var noe han selv ikke praktiserte. Russel var en stor tenker men kan ikke akkurat beskrives som et moralsk forbilde (Du kan lese om dette i Paul Johnson sin bok, "Intellectuals").

 I sin historie om Vestens filosofi så skriver Russel,

 "What had happened in the great age of Greece happened again in Renaissance Italy: traditional moral restraints disappeared, because they were seen to be associated with superstition; the liberation from fetters made individuals energetic and creative, producing a rare florescence of genius; but the anarchy and treachery which inevitably resulted from the decay of morals made Italians collectively impotent, and they fell, like the Greeks, under the domination of nations less civilized than themselves but not so destitute of social cohesion."


Likhetstrekkene med det Russel beskriver her er skremmende likt det vi ser i Europa. Et hedonistisk og sekulært Europa klarer knapt å forsvare seg mot blasfemi lover som Islam presser på med. Karikaturstriden med Selbekk og Magazinet som et eksempel. Om vi ikke lærer av historien så ender vi opp å gjøre samme feil over igjen. Historien lærer oss disse leksene så mange ganger den trenger å gjøre det. Forhåpentligvis lærer vi før historien blir nødt til å lære oss.

Vi må returnere til Opplysnings verdiene og Jødisk-Kristne Verdier. Om disse går sammen så kan vi returnere til en ny storhetstid.

No comments:

Post a Comment