Monday, 21 August 2017

Sverige: Europas voldtekts hovedstad

Som Kristne har vi et ansvar å hate ondskap og å fremme rettferdighet. To vers:

Salme 97:10: Hat det onde, dere som elsker Herren5 Mosebok 16:20 Rettferdighet, ja, rettferdighet skal du jage etter, for at du skal få leve og innta det landet Herren din Gud gir deg. 

Å la kvinner bli voldtatt i hopetall er ikke en kjærlighets handling slik liberale hvite svensker sikkert selv tror. Det er renspikket ondskap.

Hvite liberale politikere hater ikke ondskap eller fremmer rettferdighet. Årsaken er at de har blitt så sekulariserte at de har mistet sitt moralske kompass. De kjemper mot ulikhet og for sosial rettferdighet. Ikke for ondskap og rettferdighet. Sverige er en påminnelse om hva som kan skje med Europa om vi ikke går tilbake til å frykt Gud og idet vi setter de Kristne verdiene ut i praksis. Elendigheten er selvpåført av oss selv. Men det er fortsatt ikke for sent å snu. Vi kan lære av Sverige sitt eksempel. 

Det er en grunn til at sekulære samfunn aldri har eksistert som bærekraftige over tid gjennom historien. Dette er fordi sekulære samfunn ikke er bærekraftige. Historien lærer oss denne leksen så mange ganger den må. Forhåpentligvis lærer vi av dette selv før det er for sent.

Kilde

No comments:

Post a Comment