Tuesday, 15 August 2017

En Farlig Ny Nazistisk Gruppe: Frihetskampen

Ekstremistene finnes både på venstre og høyresiden. I Norge har vi en gruppe som du finner på Frihetskampen.net. Dette er en neo-Nazistisk gruppe som fikk medie oppslag fordi de ville knuse homo lobbyen (her). Jeg støtter selv ikke homofilt ekteskap, men vil gjøre det klart at jeg tar 100% avstand slik språkbruk og vold mot homofile. Homofile skal behandles med respekt og toleranse i likhet med alle andre.Vold mot homofile bør aldri tolereres. Denne bevegelsen er skremmende og må fordømmes på det aller sterkeste.


Her er noen av de sentrale politikken til disse Ny-Nazistene:

1. Stopp masseinnvandring der på grunnlag av rase.

2. Jøder kontrollerer verden.

3. En sterk velferdsstat (Nasjonal Sosialisme kaller).

4. Stort fokus på dyrevern. De sier, "Den nordiske motstandsbevegelsen har et organisk syn på verden, og motsetter seg det rådende antroposentriske synet på dyrene som lavere- stående og mindreverdige skapninger, som kun eksisterer for å tjene men- nesket. Vi anser at mennesket har et særskilt ansvar for å ikke forårsake dyr unødvendig lidelse, samt å opprettholde balansen i naturen." (Punkt 6)

5. Innføring av et nasjonal sosialistisk samfunn.


Konklusjon: Disse dogmene (og mange flere som de har) er ikke bare feil men også farlige. De er også presist det motsatte av der Bibelsk Kristendom er. Det er spesielt interessant at de har så stort fokus på dyrevern. Dennis Prager er en som påpekte at Hitler var vegetarianer. Dette forteller oss at fokus på dyrevern gir ingen garanti for menneskeverd. En annen viktig påminnelse er at dette er en forsmak av hva vi kan ha i vente om vi fortsetter å avvise Jødisk-Kristne verdier som grunnlag for Vesten.

Min oppmuntring til alle Kristne er å ta 100% avstand fra slike bevegelser. Kultur Marxismen er fæl, men løsningen er ikke Ny-Nazisme. Løsningen er å gå tilbake til Bibelen og Jesus kjærlighets bud. Vi trenger Jødisk Kristne verdier og liberale klassiske Opplysnings verdier. Gjennom ny Reformasjon kan vi tilbakeføre disse sentrale verdiene før flere av disse ekstreme gruppene vokser frem. Nazisme og Marxisme er bare to ulike sider av samme mynt. En sekulær kultur med mennesker som lengter etter mening. Når de avviser Kristendommen så skaper de sin egen religion.
Denne korte 5 min videoen anbefales sterkt: Are Humans More Valuable than Animals


Relevante Poster

- Det Ideologiske Grunnlaget for Nazismen og Fascismen

- Sannheten om Nazismen og FascismenKilde

- Frihetskampen.net

- Politisk Dokument

No comments:

Post a Comment