Wednesday, 9 August 2017

Norske verdier

Diskusjonen om hva norske verdier er blir diskutert i disse dager. For meg er ikke maten vi spiser og det norske flagg nødvendigvis en god representasjon av norske verdier. Norske verdier er ideene som bygget vår sivilisasjon. Norske verdier er heller ikke knyttet til rase. Gode ideer kan adopteres av hvem som helst og når som helst uavhengig av etnisitet. Rase er totalt ubetydelig, mens ideer er derimot av veldig stor betydning. Norge er i likhet med resten av Vesten bygget opp på Jødisk-Kristne verdier og Opplysnings verdier. Disse ideene har påvirket oss uavhengig om vi tror på dem eller ei.


Jødisk-Kristne Verdier


1) Gud er kilden til moral. De ti bud har vært vår bærebjelke.

 2) Meningen med livet er å ære Gud og å elske vår nabo som oss selv. Å reparere verden som er ødelagt av synd.

 3) Vi skal hate ondskap Salme 97:10. 

4) Håp: Vi har et håp om et bedre liv i både dette og det neste. 

5) Mennesket er verdifullt fordi vi er skapt i Guds bilde.

 6) Mennesket er ikke gode innerst inne. Vi er en blanding av godt og ondt.

 7) Menneskelivet er hellig og vi er i senteret av universet. 

8) Troen på fornuften alene er ineffektiv uten Gud. Fornuften er god, men den trenger å knyttes opp med den Bibelske moralen.

 9) Mennesket er over naturen. Naturen skal ikke tilbes. Vi er kalt til å forvaltere av naturen. 

10) Både det materielle og det åndelige er viktig. Vi skal bygge Guds rike på jord og leve for vårt håp i det neste livet. 


Opplysnings verdier


 Dette er de politiske strukturene som har gitt oss mye av det ser godt i vårt samfunn.

1. Ytringsfrihet

2. Samvittighetsfrihet

3. Religionsfrihet

4. Menneskerettigheter. 

5. Maktfordeling (Montesquieu)

6.  Fritt market

7. Fordeling

8. Grunnlov

9. Nasjonal Staten


9. Representativt Demokrati. For å bruke Michael Novak sitt språk. Ørnen trenger to vinger for å fly. Tro og fornuft fungerer som to vinger som gjør at ørnen kan fly. Vi trenger begge deler for å fungere. Opplysningverdiene gir oss geniale politiske strukturer som vi skal leve i, mens de Jødisk Kristne verdiene forteller oss hvordan vi skal leve innenfor disse strukturene. Den ene utfyller den andre.

Dette er for meg hva norske verdier er. Kanskje ikke typisk norske, men heller verdiene som har bidratt til at Vesten har fungert så bra. Idag har våre eliter kappet av begge vingene på ørnen. Vi tror ikke lenger på verken Bibelsk åpenbaring eller fornuft. Vi trenger utvilsomt en ny reformasjon både Bibelsk og politisk.

No comments:

Post a comment