Sunday, 20 August 2017

Når mediene egger opp til Rase konflikter i Usa

Hvorfor får en noen ganger inntrykk av at rase konflikter er Usa sitt største problem? Denne artikkelen sier: "According to 2014 FBI data, 90% of African-American homicides were committed by African Americans. Similarly, 82% of white American homicides were committed by white Americans—what we might, but don’t, call “white-on-white” crime."

Til tross for at hvite stort sett dreper hvite og svarte stort dreper svarte så får mediene ting til å bli som om Ku Klux Klan styrer Usa. Dette er en liten gruppe mennesker som heldigvis ikke har noen politisk makt eller reell innflytelse. Hva er det som skjer?

Det som skjer er at politikere vil kanalisere sinte mennesker ut i gatene for å skape medie oppslag for å kapre mer politisk makt til seg selv. Rasisme eksisterer og må jobbes mot, men dette er et mye mindre problem enn farløse hjem, ødeleggelsen av familien og drap der hvite dreper hvite og svarte dreper svarte. Dette er noe medier og politikere omtrent aldri nevner.

Det er viktig at vi ikke lar oss lure av dette politiske spillet drevet av mediene. Svarte og hvite i Usa kommer som oftest svært godt overens. Selv har jeg flere etnisk-Afrikanske venner. Aldri har det vært en eneste konflikt. Problemet er bare om et slikt bilde hadde blitt fremmet så hadde ikke politikerene og mediene fått like mye makt. Mediene driver et sykt narrespill og identitets politikk der de bevisst prøver å egge strid mellom rasene. De burde heller bygget broer og pekt på positive ting som faktisk er nærere hverdagen de fleste Amerikanere faktisk opplever. Det finnes åpenbart konflikt og rasehat, men løsningen er ikke å egge folk opp mot hverandre.

Denne korte videoen er verdt å se: Her

Anbefaler også denne: Her

No comments:

Post a Comment