Tuesday, 22 August 2017

Jordan Peterson om Marxisme og de Totalitære

Jordan Peterson er en psykologi professor som er blitt kjent i den siste tid fordi han har kritisert den neo-Marxistiske politiske bevegelsen. Du finner mange intervjuer og klipp om han på nett. Hans refleksjoner om postmodernisme, Marxisme og totalitære samfunn er veldig gode.

Alle som elsker ytringsfrihet og frihet generelt bør lære om dette. Få forstår det bedre enn Peterson.

- Peterson destroys postmodernism and Marxism

- Peterson explains class guilt

- Socialism, Marxism and Postmodernism

- Jordan Peterson - The Western Apologists of Marxism

- Jordan Peterson: But that wasn't real Marxism

- A history of lessons for political radicals

- On Middle Class Socialists

- Postmodern NeoMarxism: Diagnosis and Cure


Websiden til Peterson

- Her

No comments:

Post a Comment