Tuesday, 15 August 2017

Jim Wallis og Sosial Rettferdighet

Jim Wallis er en forholdsvis kjent Amerikansk teolog som har engasjert seg på den politiske venstresiden med sitt budskap om, "Social Justice." Han er grunnleggeren av, "Sojourners". Wallis er på mange måter en interessant person fordi han studerte teologi på Trinity Divinity School (en skole jeg selv var nære ved å studere på), men samtidig som han har en teologi som er problematisk. Wallis beskriver seg selv som moderat og evangelisk Kristen. Selv har jeg lest en av bøkene til Wallis, "God's Politics". Dette var en grei bok med mye bra innhold. Men det var veldig utydelig hvor Wallis selv stod med sine posisjoner.

 Wallis kan kanskje aller best beskrives som en politisk aktivist som har Bibelen som inspirasjon til politisk aktivisme. En kan gjerne si at Wallis er en motpol til Falwell og Pat Robertson som er de politiske aktivistene på høyresiden. Men i motsetning til den religiøse høyresiden så blir Jim Wallis og andre aldri omtalt på samme måte. Jeg har selv ingen sterke meninger om den religiøse høyresiden. Den har allerede fått enormt med omtale. Mye av dette er negativt ettersom pressen ofte er negativ til konserv
ative Kristne. Jeg vil derfor isteden sette et kritisk søkelys på Jim Wallis og vurdere han fra et teologisk perspektiv.


Noen relevante poster før du leser videre:

- Kristendom og Politikk

- Rettferdighet isteden for Sosial Rettferdighet

- Sosial Rettferdighet og Kirken

- What is Social Justice (Prager University)Om Jim Wallis


- Han var medlem i SDS som ung. Dette var en av de mer ekstreme gruppene til venstre.

- Ifølge K.L Billingsley så var Karl Marx en del av den nye evangelisk misjon å frigjøre kirken fra kapitalismens ondskap.

- Wallis sitt magasin kalte han først, "The Post-American." Den første utgaven hadde et klart budskap at trofaste Kristne kunne ikke ha noe med hverken kapitalisme eller Amerika å gjøre.

- Wallis respons til Kommunistenes blodbad i Kambodsia (1975-79) var at han benektet det og skyldte heller andre ting på Usa.

- Wallis viste til tider begeistring for Kommunismen i Sovjet Unionen.

- Ifølge Billingsley så støttet Wallis og hans magasin Fidel Castro og hans tyranni i Cuba. Her finner du et eksempel der Castro blir fremstilt positivt: Her. Om du vil vite mer om Castro så har jeg skrevet mer om han: Her.

- Wallis sammenlignet Amerikanske fundamentalister med Avtollahs i Iran.

- Wallis bok, "The Soul of Politics" var publisert av Orbis Books i 1994. Dette er en del av den radikale venstresiden blant katolikker. Orbis er kjente for å prøve å intrigere Kristendom og Marxisme (Frigjøring teologi). Dette er i seg selv ironisk siden Karl Marx aldri hadde godkjent en slik blanding (Her).

- K.L Billingsley sier, "Wallis' theological heroes, after all, are not evangelicals like D.L Moody and Billy Graham, but left-wing Catholic activist such as Dorothy Day and Daniel Kerrigan and liberal Protestants such as William Stringfellow."


Andre Relevante Fakta om Jim Wallis 

- Det er flere kilder viser at Jim Wallis mottar økonomisk støtte fra den rike milliardæren George Soros. Soros er en ateist og en Kultur Marxist. Mer om Soros: Her, Her, her. I denne artikkelen så sier Christianity Today at Wallis innrømmet å ha tatt imot økonomisk støtte fra George Soros (her). En skal lure på hvorfor en hardbarket ateist og Kultur Marxist som George Soros vil støtte en som kaller seg Evangelisk Kristen? Kan det være at Soros ser på Wallis som en person som der han kan påvirke Kristendommen i en mer liberal retning? En mann på innsiden som forandrer ting til å gå mer i retning av Kultur Marxismen? (Mer Kultur Marxismen: Her)

- Jim Wallis er imot abort, dødsstraff og assistert drap. (her)

- Wallis har tidligere vært imot homofilt ekteskap, men støtter nå homofilt ekteskap. Det er litt utydelig om han støtter dette både politisk og teologisk isteden for bare politisk. Han har uansett gitt sin støtte til homofilt ekteskap som en institusjon i det offentlige (her).


Vårt Land og Jim Wallis 


Jeg skrev nylig en post om hvordan den Kristne avisen Vårt Land er påvirket av Kultur Marxismen (her). De stiller selvsagt ikke noen av disse kritiske spørsmålet til Wallis aktivitet.

Et sitat av Nobel prisvinneren Frederick Hayek forklarer det som har skjedd på en god måte. Han var overrasket over at så mange prester/pastorer var tiltrukket av disse ideene (Marxismen/Sosial Rettferdighet/Frigjøringsteologi. Han sier om dem, "Who, while increasing losing their faith in a supernatural revelation, appear  to have sought refuge and consolation in a new 'social' religion which substitute a temporal for a celestial promise of justice, and who hope that they can thus continue striving to do good." ( Social Justice and the Church, Nash, page 69 i boken)


Konklusjon

Wallis kritikk av den religiøse høyresiden kan til tider være god. Alle sider trenger vaktbikkjer til å holde hverandre ansvarlige.Wallis skal også ha skryt av sin posisjon imot abort. Dette er ikke enkelt når en er politisk aktiv med Demokratene.  Jim Wallis selv beskriver som moderat og Evangelisk, mens hans teologi ligger mer mot liberal retning og de mainstream liberale kirken i Usa. Evangeliske Kristne har feks Bibelens ufeilbarlighet som en grunnleggende posisjon. Å da ikke være mer tydelig på Bibelsk tradisjonelt ekteskap er veldig svakt og selvmotsigende for en som kaller seg Evangelisk Kristne.

 At George Soros har støttet Wallis økonomisk er også noe som er veldig skremmende. At en såpass ekstrem person som Soros finner nok enighet med Wallis til å støtte han er en oppvekker. Wallis sitt forhold til Marxismen og sin positive omtale av massemorderen og diktatoren Fidel Castro er også veldig veldig problematisk. Min beste lesning av Wallis er at han prøver å kombinere Marx og Jesus i en frigjørings teologi. Dette til tross for at Marxismen drepte 100 millioner mennesker og skapte enorm fattigdom overalt den er blitt prøvd. Dette er problematisk. Wallis er sikkert oppriktig men har noen svært problematiske posisjoner som er vanskelige å forene med Bibelsk Kristendom.
Kilder og annet 

- Why the Left is not Right by Ronald Nash (her finner du mange av kildene og fotnotene)

- Kommunismens Drap

- Social Justice and the Christian Church by Ronald Nash

- Gods Politics by Jim Wallis
No comments:

Post a Comment