Thursday, 3 August 2017

Jesus Kristus Evangelium

Paul Washer er en Amerikansk predikant som var misjonær i Peru i mange år. Han ble kjent med sin, "Shocking Youth Message" som var et sterkt budskap til 5000 ungdom.

- Shocking Youth Message lang versjon

- Kort versjon (3 min)


Paul Washer gjør egentlig ikke noe annet enn å peke på Bibelens evangelium. Han peker på Skriften. Dette er idag noe som er mer og mer sjeldent ettersom mange vil ha et evangelium uten synd og omvendelse. Dette er ikke det Bibelske evangelium.

Washer peker på det Bibelske evangelium i denne rekkefølgen:


Gud


1. Guds karakter: Gud er treenig, personlig og Herre over alt og alle.

2. Gud er kjærlighet (1 John 4:8)

3. Gud er hellig (Jesaja 6:3). Han kan ikke ha felleskap med synd

4. Gud er rettferdig. Gud må dømme synd.


Mennesket Tilstand 


1. Mennesket er moralsk fordervet.

2. Mennesket er skyldig og fordømt.

3. Dilemmaet er vi fortjener Guds dom og svaret fra Gud er at Faderen sender Jesus til å dø for våre synder.

4. Guds frelse viser oss hvor god Gud er og hvor fordervet vi er.Menneskets Respons


1. Omvendelse. Forandring i sinn og handling.

2. Selv eksaminering. Omvendelse stopper aldri. Vi må gjennom hele livet omvende oss fra synd.

3. Tro på Gud og hans frelse gjennom Kristus. Tro er å stole på Gud. Dette betyr at ekte tro alltid resulterer i ytre handling. Omvendelse kan skje uten tro og tro kan ikke skje uten omvendelse.

4. Tro er ikke noe en gjør en gang men en må gjennom hele kristenlivet stole på Gud

5. Om en er født på nytt i Kristus så mister en ikke frelsen. En kan havne i synd og leve borte fra Gud, men Gud vil alltid kalle en tilbake til han om en virkelig er frelst.

6. Bevis på frelsen: Om en er frelst så vil dette lede til et helt annet liv. En vil ikke lenger være komfortabel med synd. En vil forandre sitt liv og leve i hellighet. En synder fortsatt, men en lever ikke i synd.


Paul Washer sin anbefaling om å leve som Kristen


1. Studer Bibelen

2. Bruk tid i bønn

3. offentlig identifisering med Kristus gjennom dåp

4. Felleskap med andre Kristne gjennom en kirke

5. Voks i hellighet

6. Tjen din lokale kirke

7. Vær involvert i evangelisering og misjon

Målet med alt er å ære Gud med sitt liv. En lever for Guds ære.

No comments:

Post a Comment