Wednesday, 23 August 2017

Jesse Lee Peterson om motgiften til hat, skyld og offermentalitet

Reverend Jesse Lee Peterson er en viktig Amerikansk tenker som prøver å forbedre forholdene mellom rasene gjennom sin organisasjon BOND. Han vektlegger ting som personlig ansvar og tilgivelse isteden for å alltid skylde på systemet. Han vokste selv opp på en plantasje og sier at han var i mange år som ung drevet av hat. Han fant Gud og fikk tilgivelse og var dermed klar for å tilgi andre. Dette frigjorde som person og har hjulpet han å hjelpe andre i lignende situasjoner.

Peterson sier at eliter vil at hvite skal føle seg skyldige og at svarte skal være sinte. Da kan politikere ta penger fra hvite og gi de til svarte. Etnisk Afrikanske Amerikanere får da nok til å klare seg men er fanget i avhengighet, offer mentalitet og fattigdom. De forblir ofte fattige som mange under store velferds utdelinger ofte gjør i Usa. Hvite blir heller ikke rikere av at pengene blir tatt fra de. De som blir rike er politikere, medier og de som egger rasene opp til strid. Politikere og andre spesialisere seg i samfunns organisasjon. Saul Alinsky er et kjent navn i dette miljøet. Dette kan beskrives som taktikker der folk lærer å organisere hat for å egge folk opp mot hverandre for å få de det vil ha av folket. Alle unntatt elitene sitter igjen som tapere.

Her er noen sitater fra bøkene:

- For too many black, "leaders' urge us to incorporate the sins of the past into our consciousness today, and manifest today the anger that was warranted then. They do this because they have found great social and political capital in anger. If more blacks are angry, they strengthen their position as the hostile voices of black consciousness and expression. (Loc 341 From Rage to Responsibility)

- As much as people hate to admit it, and as angry as it makes many black people, the undeniable fact is that the greatest enemies of black progress today are within the black community itself, not in American society at lage. As black people, we must recognize that our real battle is with ourselves, not with society. It is not racism but the civil rights establishment with its victim-centered mentality and irrationality fury at white America that mentally cripples blacks, teaching them to find the means of success outside of themselves in government programs, and urging them to find the origin of their greatest problem in white society. (Loc 358 Loc 341 From Rage to Responsibility)

- Family pain in the backgrounds of many black people is the foundation, the real fuel for power, for race men. (Loc 504  From Rage to Responsibility)

- Why does not the civil rights establishment avoid addressing the real problems causing black suffering? Because deep down, they are more angry at white people than they are in love with white people. (Loc 588  From Rage to Responsibility)

- All this leaders can instill in him and others like him is a sense of bitterness and covetousness that reaches down to the very young. In Africa, in the Caribbean, in South America, even in Alabama, you see black kids with beautiful, unforced smiles. In America's inner cities, you almost never see that. This is not a result of slavery. This is the result of a civil rights movement gone bad. (Antidote Loc 629)

- Today, black preachers are more likely to address the sins of the white man than they are the sins of their own congregants. (Loc 873)

- If people can make you angry, they can control you, said Ben carson (Loc 1106)

- If black Americans- all Americans, for that matter are to save the nation they have to reject the culture of blame. This culture leads to a false sense of entitlement, an unquenched fury and an alienation from conscience and the country. The blame mentality infects Americans of every race, putting us at odds with each other, black versus white, women versus men, children versus parent, poor versus rich, and dragging our nation to the brink.

- Peterson påpeker også at omtrent alle disse problemene kom som et resultat av ødelagte familier. Dette er interne problemer. Unge sinte mennesker er rasende fordi de aldri hadde en farsfigur og politiske ledere kommer frem og utnytter dette hatet.

- Peterson påpeker at når han vokste opp (han ble født i 1948) så var den Etnisk Afrikanske Amerikanske familien veldig sterk til tross for at det var mye mer rasisme under Jim Crow lovene enn idag. Dette forandret seg etter 70 tallet der familien ble mer og mer ødelagt. Opptil 70-80% i Etnisk Afrikanske Amerikanske familier vokser opp uten far. Dette er den mest ødeleggende delen av hele samfunnet og politikere og eliter snakker nesten aldri om det.

Det som også er interessant er at lederene for disse miljøene omtrent aldri snakker om det som faktisk skader den Etnisk Afrikanske Amerikanere aller mest. Dette blir aldri nevnt til tross for katastrofale konsekvenser.

1. Familien. Å ikke koble ødeleggelsen av familien med sinnet som sprer seg i samfunnet er å lukke øynene for samfunnets aller viktigste problem. Å ødlegge den tradisjonelle familien har vært ødeleggende for alle raser, men spesielt for den etnisk Afrikanske Amerikanske.

2. Abort. Margaret Sanger som var grunnleggeren av Planned Parenthood støttet ikke abort men var åpenbart rasist og ville begrense tallet på etnisk Afrikanske Amerikanere gjennom prevensjon og annet type planlegging. Idag tar etnisk Afrikanske Amerikanere mest aborter i hele Usa. Dette er med å reduserer tallet på etnisk Afrikanske Amerikanere mer enn noe annet. Planned Parenthood står faktisk bak mest drap. Hvorfor Jesse Jackson og Al Sharpton som er pastorer ikke går sterkere ut mot dette er for meg helt uforståelig. Ingenting er mer rasistisk enn dette.

3. Innvandring fra Sør Amerika. Innvandrere fra Sør Amerika kjemper om samme jobbene som etnisk Afrikanske Amerikanere. Jeg har selv truffet mange etnisk Afrikanske Amerikanere her som er rasende på denne typen innvandring fordi jobbene deres forsvinner. Denne typen innvandring bidrar til mindre jobber og mer fattigdom blant etnisk Afrikanske Amerikanere. Likevel hører en ikke et ord fra disse politiske lederne.


Om Jesse Lee Peterson som har jobbet med dette stoffet hele sitt liv har rett så er dette et rigget system som begynte godt, men som har utviklet seg til en forretning. Etnisk Afrikanske Amerikanere ledere og mange hvite liberale jobber sammen for å berike seg selv både politisk, økonomisk og sosialt mens de fattige må leve med konsekvensene av ødeleggelsen.


Det er viktig å lære noe av dette også her i Norge til tross for at vi ikke har denne følsomme historien som Usa har med forholdet mellom rasene. Vi ser lignende trekk i Norge der medier og eliter utnytter rase kortet og spiller på rasisme for å stemple menings motstandere. Disse metodene er effektive, men de er ikke konstruktive.

Ettersom veldig mange unge av alle raser i Norge vil vokse opp under ødelagte familier så vil vi være et lett offer for politiske eliter som leter etter folk som de kan bruke til å oppnå sine mål. Om vi ikke opplever å bli elsket i våre egne familier så leter vi etter tilhørighet andre steder. Om vi ikke har en farsfigur i våre hjem så leter vi etter farsfigurer andre steder. Politikere vil kunne utnytte sårbare folk mye enklere om familien er ødelagt. Kanskje nettopp derfor Karl Marx og senere Marxister har vært så opptatt av å ødelegge familien. Om vi ikke har ordentlige foreldre så vil staten steppe inn og gi oss tilhørighet og kjærlighet. Vi er da lettere mottakelig for det totalitære ettersom familien er dysfunksjonell og alle tilhører staten som en stor familie.

Løsningen til Peterson er sannhet og tilgivelse. Dette erfarte han selv og hans sønn. Han har også jobbet mye gjennom organisasjonen BOND for å hjelpe menn å bygge opp deres familier. Uten at familien blir reparert så kan aldri dette problemet løses. Familien er grunnleggende for alt annet som skaper et bærekraftig samfunn. Det er ingen grunn til at hvite og svarte skal hate hverandre. Vi er tilgitt av Gud gjennom Kristus. La oss da tilgi hverandre. Rasehat hører ikke hjemme i det 21ste århundret.


Relevante Poster

- Fallen State by Jesse Lee Peterson

- Ødeleggelsen av familien

- Marxismen og ødeleggelsen av familien





No comments:

Post a Comment