Monday, 28 August 2017

Islam har allerede hatt sin Reformasjon

Mehdi Hasan skriver i, ‘The Guardian’: The truth is that Islam has already had its own reformation of sorts, in the sense of a stripping of cultural accretions and a process of supposed “purification”. And it didn’t produce a tolerant, pluralistic, multi-faith utopia, a Scandinavia-on-the-Euphrates. Instead, it produced… the kingdom of Saudi Arabia (her)

Carl Schiøtz Wibye påpeker at i, ‘Terrorens Rike’ at Wahabismen på 1700 tallet radikaliserte Islam på grunn av prekingen til Muhammad ibn Abd Al-Wahab. En kombinasjon av politiske allianser og et oljeeventyr gjorde at Saudia Arabia's radikale tolkning av Islam fikk spre seg utover hele verden. Dette er årsaken til at Islam fikk en arabisk vinter isteden for en vår (her)

En kan sammelignet denne reformasjonen med Luther’s Sola Scriptura. Luther pekte på Bibelen (boken) og på Jesus (mannen) som fundamentet for Reformasjon av kirken. Resultatet av dette er den moderne Vesten der det finnes rom for både tro og viten, kirke og stat, fornuft og åpenbaring. Protestantiske land har vært verdens beste i 500 år etter Reformasjonen. Reformasjonens livssyn bidro sterkt til dette (her).

Abd Al-Wahab gjorde det samme som Luther bare med Koranen istedet. Han pekte på Koranen (boken) og Muhammed (mannen). Han ville tilbake til læren i Koranen og livet til Muhammed som grunnlaget for sin Reformasjon. Resultatet er moderne Saudia Arabia. Verdens mest kvinne undertrykkende og intolerante land der vantroende blir fengslet og drept. Det moderne slaveriet ble avskaffet så sent som 1962. Et av de aller seneste landet å avskaffe moderne slaveri. (her)

Det er denne Islam som sprer seg utover Vesten i rekordfart ved hjelp av Saudia Arabia sine oljepenger. Abd-Al-Wahab var Islam sin Martin Luther. Det er ingen som hadde bedre forutsetninger for å forstå Islam en en som gransket teksten og livet til Muhammed på selveste fødestedet til Muhammed. Intet sted og kultur har bedre forutsetninger for å forstå hva Islam er enn Saudia Arabia. Saudia Arabia ble heller aldri kolonisert av Vesten og kan ikke skylde på Vesten for sin utvikling. 

I 1924 mistet Muslimene Kalifatet som forente de Muslimske nasjonene. De ble også kontrollert av Europeiske kolonisering. De fikk sin uavhengighet mellom 1950 - 1970. Til tross for dette så lå de langt bak i utvikling og hadde høy korrupsjon. Mange Muslimer mente at problemet var at de ikke praktiserte Islam som beskrevet i Koranen og Sunnah slik at Allah igjen ville velsigne dem. Dette var begynnelsen på Islamsk fundamentalisme. Det begynte gjennom lederskapet gjennom en 21 år gammel utdannet gutt. Hasan al-Banna er en av de mest kjente navnet blant Muslimer. Han kunne memorisere Koranen fra han var 10 år gammel. Han var en evangelist for Islam allerede i ung alder. Han kom senere på Cairo University hvor han ble utdannet. Han underviste Arabisk på en grunnskole og underviste i Moskeen. Han ble den mest populære lærerne i byen og evangeliserte folk hvor han traff dem. Bannan tok Wahabismen som sin tekst og brukte dette materialet til å bygge det Muslimske brorskap.

I 1928 så samlet hans bror og fire venner seg i hans hus og sverget å både leve og å dø for Islam. Det Muslimske brorskapet ble født. I starten var de bare en liten organisasjon, men Hasan al-Banna var en dyktig organisator og gruppen vokste mye. I 1932 hadde de hovedkvarteret i Cairo og ble veldig aktive idet de reiste over hele Egypt. I slutten på 1940 hadde de 500, 000 aktive medlemmer og mange andre støttespillere. De startet skoler, Moskeer og fabrikker. De begynte som en bevegelse som fokuserte på åndelig og moralsk reform, men fikk så mye innflytelse at de også la press på Egyptiske politikere. Det Muslimske brorskapet prøvde å drepe den Egyptiske statsministeren Nuqrashi Pasha, og etter dette gjorde Egypt de Muslimske brorskapet ulovlig. 3 uker senere klarte et medlem av brorskapet å drepe statsministeren. I 1949 en måned senere så ble Hasan al-Banna skutt og drept i en gate i Kairo. Brorskapet var svekket uten sin karismatiske leder men de overlevde. Det var nå opp til to store forfattere å bringe hans budskap videre og å starte den store Islamske vekkelsen. 

De to store forfatterene som tok dette budskapet var  Mawudi og Qutb. Mawdudi: Han var født i 1903 i Sør India. Qutb var født i 1906 i Egypt. De fikk begge en grundig religiøs utdannelse av deres foreldre. Denne opplæring la grunnlaget for deres virke.

Mawdudi sin far studerte Islamsk lov i Asia og jobbet som lærer og advokat. Han lærte sin sønn om Islamsk lov, Koranen og Islams historie. Når Mawdudi var elleve år så ble han sendt av faren på en Islamsk skole der han lærte Arabisk. Han var enormt begavet og gjorde ferdig sin bachelorgrad når han var femten år gammel. Mawdudi joinet en bevegelse i India som ville gjenopprette kalifatet. Hans mest kjente bok Jihad in Islam var ferdig i 1928.

Qutb ble sendt av sine foreldre på Al-Azhar på barneskolen. Qutb gjorde det veldig bra. Han memoriserte hele Koranen da han var 10 år gammel. Ganske imponerende med tanke på at Koranen er like lang som det Nye Testamentet. Han underviste Arabisk språk i 1933 og ble kjent som en litteratur kritiker. Det Islamske kalifatet kollapset i 1924 og han spurte seg selv hvorfor dette hadde skjedd. 

Begge disse to var veldig gode forfattere. Mawdudi etablerte et magasin kalt, ‘Turjurman al-Qur’an’. Dette nådde hele den Muslimske verden. Mawdudi etter 1937 publiserte nesten en bok i året. Han ville ha en Islamsk vekkelse. Sayyid Qutb leste disse bøkene og startet en radikal Muslimsk bevegelse, Jema’at e-Islami der han deklarerte krig for å bringe ære til Islam som begynte i India og spredde seg til verden. i 1947 så lykkes denne gruppen med å frigjøre dagens Pakistan fra India. 

Qutb reiste også til Usa og hadde en negativ opplevelse. Han opplevde Usa som umoralsk. Qutb og Mawdudi ble i etterkant overbevist om at løsningen til verdens problemer var å etablere en Islamsk stat med Islamske lover. De fikk derimot motstand og ble lurt av sine egne. Gulam Muhammad tok kontroll over Pakistan og nektet å innføre Islamsk lov. Qutb og Nasser (Muslimske brorskap) prøvde å styrte Egypts stat. Nasser fikk makt og gikk imot de Muslimske brorskap. Nasser nektet å innføre Islamske lover. Både Qutb og Mawdudi var i fengsel i perioder for sin motstand. 

Mawdudi ble fengslet i Pakistan og fikk dødsstraff men protester reddet han og gjorde at han til slutt be frigjort. Han reiste mye til England for å legge grunnlaget for den radikale bevegelsen som finnes der idag. i 1979 hadde han skrevet 70 bøker og hadde hatt en enorm innflytelse. 

Qutb endte også opp i fengsel i Egypt der han skrev hele 30 volumer med kommentar av Koranen. Han skrev også den mest kjente boken hans, ‘Milestones Along the Road’. Dette er, “The Mein Kamf of Islam”. Jay Smith som er ekspert på Islam og har jobbet med radikale Muslimer i over 25 år sier at dette er boken alle radikale Muslimer leser. Denne boken ble smuglet ut av fengslet og publisert i 1964. Boken la ut en plan for hvordan Islamsk lov kan innføres i hele verden. Qutb ble henrettet i 1965 på grunn av denne boken. Men ideene fra boken overlevde og har fått en enorm innflytelse. 

Ayman al-Zawahiri var en disippel av Qutb. Zawahiri memoriserte Koranen fra ung alder var involvert i det Muslimske Brorskapet og ble kastet ut av Egypt. Han traff Osama Bin Laden i Afghanistan og de startet Al-Qaeda som betyr, “fundamentet”. De ville tilbake til Islam sitt fundament altså Koranen og Muhammed sitt liv. Radikal Islam handler om å gå tilbake til fundamentet. 

Når folk snakker om den Islamske Reformasjonen så kan det være verdt å si at dette var den Islamske Reformasjonen. Den begynte med Wahabismen på 1700 tallet. Og det er denne Islam som har mest innflytelse i hele verden. Det kan kalles historiens største propaganda kampanje som er betalt av Saudia Arabia. Det er åpenbart at dette er den Islamske Reformasjonen som har foregått i nesten 400 år og som foregår idag.

Det er ikke økonomi eller Vestlig kolonisering som er ansvarlig for dette. Det er en Islamsk verdens omfattende Reformasjon der Muslimer i hopetall går tilbake til Muhammed sitt liv og lære. Alle de radikale Islamske bevegelsene går tilbake til disse personene. Og dagens terror er et direkte resultat av dette. Mange Muslimer på universitetene jeg besøkte når jeg studerte i England var medisin studenter og fra øvre middel klasse. De var de mest radikale som støttet blasfemi lover og lignende. Jo mer beleste og utdannet de var jo mer radikale var de.

Fremtiden i Europa kan se veldig mørk ut om politikere og andre eliter ikke innser at Islam ikke trenger en Reformasjon men en progresjon. Muhammed sitt liv og lære er nettopp selve årsaken til terror. Dagens moderate Muslimer er de som er aller mest hatet av Muslimer. De har liten effekt fordi alle som leser original tekstene i Islam ser at moderat Islam er en helt annen religion enn den Muhammed praktiserte. Ahmadiyya Muslimene er et godt eksempel. De fleste Muslimer vil si at disse ikke er Muslimer. De kan sammenlignes med Mormonere og Jehovas Vitner for Kristne. Ahmaddiyya Muslimene er veldig moderate, fredlige og gode mennesker. Men de er hatet og mer forfulgt for sin Islamske tro fordi de har en profet etter Muhammed. Å forvente at disse skal reformere Islam er som å forvente at Jehovas Vitner og Mormonere skal reformere Kristendommen. Totalt urealistisk. Årsaken er at Ahmadddiyya Islam er en progresjon av Islam og ikke en Reformasjon.

Løsningen på problemet  er at Kristne involverer seg for å preke evangeliet til Muslimer. Korset er det eneste som kan løse terrorens konflikter som er økende i Europa. Ikke før vi innser at Gud ofret sin sønn for oss så vil vil isteden ofre våre sønner og døtrer isteden. I Vesten dreper vi våre egne gjennom abort, mens radikale Muslimer (ikke alle) sender dem inn i terrorens død. Kun ved å godkjenne Jesus verk og Bibelens menneskeverd kan vi snu trenden.


Leksjon av Jay Smith: Anbefales sterkt. Jay Smith er en av verdens største eksperter på radikal Islam. Hans leksjoner og materiale er noe av det aller beste du finner om emnet.
Relevante Poster

- Ibn Warraq om Islam i Islamismen

- Islam og slaveri

- Islam, Jihad og Fred

- Den Ubehagelige Sannheten om Islam

- Korstogene sammenlignet med Jihad

No comments:

Post a Comment