Friday, 18 August 2017

Hvorfor Ble Den Norske Stats Kirken Liberal?

Den Norske Kirke har avvist som Bibelens autoritet. Dette er klart etter ekteskaps forandringen og stadige formuleringer av prester og biskoper. Men hvordan skjedde dette? Hvorfor ble kirken liberal? Jeg lester for øyeblikket et meget interessant bok og i den boken så fant jeg en såpass kort oppsummering av hva som har skjedd at jeg vil sitere den direkte her.

Sitatet er fra boken til høyre:

"In the 19th century, secularism in Christian dress, known as theological liberalism, became a powerful factor in the Christian movement, in particular influencing scores of seminaries, divinity schools, and other institutions for the education of the ministry to make as their goal the revising of the Christian faith to reflect the secular humanist spirit of the modern age. Liberalism was motivated by the desire to redefine Christianity according to the sensibilities of modern people. It reinterpreted the gospel as social justice and saw Jesus only as an example, not as a divine-human Savior. The New Testament message was often described as an ancient version of Marxist theory, in which Jesus was a revolutionary like Che Guevara but in ancient Palestine, seeking radical change in the social and economic power structures of his time."

Her finner du mye (men ikke hele) svaret. Sturla Stålsett tok sin doktorgrad i nettopp frigjørings teologi som er en blanding av Jesus og Karl Marx. Det var spesielt denne typen tenkning som påvirket DNK gjennom Åpen Folkekirke. Liberaliseringen har selvsagt skjedd over veldig lang tid og hadde kommet uansett uavhengig av Åpen Folkekirke. Likevel er det interessant at dagens kirke bruker religiøst språk, mens innholdet er sekulært. Dette er egentlig ateisme i religiøs kledning. Bibelen har ingen autoritet. Økonomi avgjør all atferd og erfaringen til mennesket trumfer Bibelens klare lære. Dette er ikke Bibelsk Kristendom men en helt annen religion.


Relevante Poster

Kristendommen og Liberalismen er to Ulike Religioner

Jim Wallis og Sosial Rettferdighet

Sosial Rettferdighet og Kirken

Rettferdighet isteden for Sosial rettferdighet

Social Justice (5 min Prager University Video)

- Pave Francis: Er Ulikhet Roten til All Ondskap?

No comments:

Post a comment