Sunday, 13 August 2017

Hva Amerikansk Politikk Bør Handle Om

Jeg følger mye med på politikk. Mest i Usa men også i Norge. Og en ting jeg har merket spesielt i Usa er at det finnes folk både på venstre og høyresiden som kjemper for klassiske liberale verdier. Både venstresiden og høyresiden har ekstreme grupperinger som polariserer og ødelegger Amerikansk politikk.

Amerikansk venstreside bør skilles mellom Leftist og Liberal. Leftist er den typen som driver identitets politikk med der rase, klasse og kjønn blir hisset opp de som visstnok undertrykker dem. De sensurer alle som er uenige. Også ateisten Richard Dawkins (her) og Dave Rubin som er en homofil ateist (her). Dave Rubin beskriver i videoen hvordan han har gått imot mye på venstresiden fordi mange der ikke lenger støtter klassiske liberale opplysnings verdier som ytringsfrihet og annet. På venstresiden finnes derimot slike som Dave Rubin, Dawkins og Sam Harris som er klassisk liberale. De har avstand fra den ekstreme venstresiden og vil ha en åpen dialog for alle uavhengig av syn.

Amerikansk høyreside har også sine problemer. Vi ser en utvikling der, "the alt-right" har fått mer innflytelse enn tidligere. Den tidligere Ku Klux Klan medlemmen David Duke og andre ekstreme grupper som er hvite nasjonalister er mer åpne om sine syn enn før (her). Den konservative journalisten David French ble blant annet angrepet av ekstreme hvite nasjonalister på grunn av det han skrev (her). Dette til tross for han selv er på høyresiden og veldig konservativ. Den konservative ortodokse Jøden Ben Shapiro er nummer en på listen av dem som fikk mest Jødehat. Mye av dette kom fra hvite nasjonalister på høyresiden. Vi må her skille mellom konservative/libertarianere og, "the alt-right". Disse er som dag og natt. Konservative/libertarianere vil ha en begrenset stat og makt fordeling der hvert individ selv kan velge hvordan de vil organisere sitt eget liv. Konservative vil også ha Jødisk-Kristne verdier og påpeker viktigheten av de. The alt-right går imot Jødisk-Kristne verdier. The alt-right har rase baserte verdier mens konservative har verdier som er basert på universielle åpne ideer som er tilgjengelige for alle.

Løsningen her er veldig enkel. Vi trenger mindre av Leftism og mindre av, "the alt-right". Vi trenger mer klassisk liberale på venstresiden og mer konservative/libertarianere på høyresiden. Dette hadde gjort hele det politiske spektrumet bedre. Alle bør forenes om å forsvare grunnleggende Opplysnings verdier. Dette hadde utvilsomt bidratt mer enn noe annet til å gjøre Amerika stort igjen.

No comments:

Post a Comment