Friday, 11 August 2017

Har Avisen Vårt Land gitt etter for Kultur Marxismen?

Kultur Marxismen

Kultur Marxismen er vår mest dynamiske og innflytelsesrike ideologi (Her, Her). Etter jernteppet falt gav Marxistene opp Russland men fant spillerom i Europa. Ettersom middel klassen i Europa var såpass stor så var det vanskelig å hisse arbeiderene mot kapitalistene. Får å bli mer effektive hentet de inspirasjon fra Frankfurt skolen. Kultur Marxismen er et ekteskap mellom Freud og Marx. Det kan beskrives som en mer utvidet versjon av den tradisjonelle Marxismen. Det handlet ikke lenger bare om arbeiderklassen men rase og kjønn ble tatt med. Homofile har blitt undertrykket av heterofile, kvinner har blitt undertrykket av menn, den hvite rasen har undertrykket alle andre raser og Kristendommen har undertrykket alle andre religioner. Minoriteter skal støttes enkelt å greit fordi de er en undertrykket minoritet. Handlinger teller ikke, mens gruppe identiteter er av stor betydning. Ved å gi makt til staten som en allmektig frelser så vil den skape likhet mellom klasse, rase/religion, og kjønn.

Angående Vårt Land så vil jeg begynne med det postitive. Vårt Land har landets beste debatt forum og fremtrer til tider med en holdning som er kritisk til Kristnes opptreden i det offentlige. Dette er bra. Mitt problem med Vårt Land er at avisen har enten gitt etter for eller forholder seg nøytral til Kultur Marxismen. Ettersom Vårt Land beskriver seg som en kristen avis så bedømmer jeg den etter det. Om avisen hadde vært sekulær hadde saken vært en helt annen.


Vårt Land og Kultur Marxismen


Ekteskap og Kjønn


Redaktøren for Dagen Vedbjørn Selbekk påpeker her at kun Dagen er den eneste dagsavisen som har et klassisk syn på ekteskap (her). At en Kristen avis som Vårt Land ikke kan ta klar stilling til ekteskap viser hvor stor posisjon Kultur Marxismen har fått. Videre ser vi et eksempel der en artikkel blir løftet frem der Nina Karin Monsens nye bok blir kritisert fordi den tar opp disse betente emnene om ekteskap fra et konservativt perspektiv (her).

 I en annen artikkel ser vi at prosten Aune er blitt mindre skråsikker ettersom han nå godkjenner homofil vigsel. Årsaken er at en må stå på den utsattes side. Her er det altså ikke et spørsmål om å følge Bibelen og det omtrent alle kirkefedre har lært i 2000 år, men å støtte den seksuelle minoriteten enkelt å greit fordi de er utsatte. Å ta minoritetens side bare fordi de er minoritet er noe vi gjenkjenner både fra Marxismen og Kultur Marxismen. Interessant er det også å se vinklingen på disse sakene. Monsen blir fremstilt negativt mens denne prosten blir fremstilt positivt. Det er veldig tydelig hvem som blir pekt ut som den gode hyrde i denne situasjonen. I en annen artikkel får vi lese om en rørende historie om en ortodoks prest som mistet sin stilling på grunn av liberalt syn på ekteskapet (her).

På toppen av alt får vi en artikkel der Lena Dunham blir hyllet som et ikon. En kvinne som kledde seg ut som en Planned Parenthood doktor på Halloween og sier hun ønsket han hatt abort er nå en kvinne som blir hyllet av Vårt Land (her).

At Vårt Land ikke tar stilling til en ideologi som drives frem i rekordfart og vil ødlegge hele familien er ganske utrolig. Jeg har skrevet mer om dette: Her.


Klasse

Kultur Marxistene hater ikke ondskap slik Salme 97:10 ber oss om å gjøre. De hater ulikhet. Den svake skal støttes uansett fordi materielle årsaker er det som gjør at folk bestemmer seg for å sprenge kvinner og barn i busser. Det er helt utenkelig at mennesker faktisk bør dømmes etter samme standard uavhengig om de er rike, fattige eller middel klasse. I dette livssynet er det fattigdom som skaper ondskap og ikke ondskap som skaper fattigdom.

Her så får vi vite at FN-sjefen forstår Palestinsk frustrasjon. Enda tydeligere ser vi dette med denne overskriften, "Sunnimuslimske Saudia-Arabia og sjiamuslimske Iran kjemper om makten i Midtøsten. Men de religiøse skillelinjene er først og fremst uttrykk for konflikter om ressurser og innflytelse, mener forskerene."Dette er renspikket Marxisme. Økonomi er altså det som avgjør alt. Det ideologiske og kulturelle er av ingen betydning. Dette er helt det motsatte av det Kristne livssynet som alltid begynner med individets personlige ansvar. Videre ser vi en artikkel der en prest vil ha boikott av Israel (her). Også i flere andre artikler jeg har lest så har Vårt Land kommunisert at de forstår frustrasjonen til Palestinerene. Dette indikerer at folk som driver terror egentlig er unnskyldt fordi de er frustrert. Sannheten er at terror er galt uansett om den praktiseres av Israel eller Palestina. Som Selbekk sier, "Terror er terror, bare ikke i Israel." La oss hate terror og ondskap uansett hvor den praktiseres. Frustrasjon forklarer hvorfor folk stjeler mat for å overleve, men det forklarer ikke hvorfor folk dreper uskyldige sivile mennesker. Dette forklarer derimot verdiene og ideologien som driver folk til slike handlinger.Rase/Religion

Vårt Land har et helt spesielt forhold til Islam. Islam og rase er idag for mange blandet sammen til tross for at Islam er en politisk ideologi og ikke en rase. Nylig fikk vi se en artikkel om Islam og veldedighet (her). Like nedenfor ser vi en artikkel der hvordan en bokstavtro Kristen hjem kan lede til tros krise (her). Hallgrim Berg sin bok om Islam og Demokratiet ble fremstilt negativt. I denne artikkel får vi ser at Hallgrim angrer ingenting (her). Artikkelen blir fremstilt som at disse Islam kritiske teoriene er noe en må angre på å bekjenne sine synder til den politiske korrekte eliten. I tillegg blir dette koblet til Fjordmann. Til tross for at orginal kildene (her)
til Islam, både livet og læren til Muhammed faktisk er veldig problematiske. Likevel får de som er ærlige om dette kjeft og blir fremstilt veldig negativt. Islam skal fremstilles positivt uavhengig av hva realitetene er. Idag ser vi en Islamsk reformasjon som går tilbake til livet og læren til Muhammed. Vi ser presist det motsatte av det politikerene lovte oss. Likevel mener Vårt Land at vi skal late som Islam er fredens religion. I tillegg til alt dette får vi vite at Kristen fundamentalister og Islamister egentlig har mye til felles som nevnt av Simonnes (Her). Alle vet at dette ikke stemmer, mene løgnene blir likevel repetert over og over igjen.


Høyresiden og konspirasjons teorier

Selv har jeg aldri stemt på verken Høyre eller FrP. Jeg har egentlig vært mer mot midten politisk. Men likevel synes jeg det er merkelig at Vårt Land skriver artikler som at konspirasjonsteoriene blomster på høyresiden (her). I en annen artikkel får vi vite at Oslo Symposium forfekter en annen religion her). Vi får vite at kristne på høyresiden har gjort Kristendom til verktøy for politisk møtevirksomhet. Hanne Nabintu Herland ble intervjuet om høyresiden og konspirasjons teorier og intervjuet ble ikke engang publisert (her).

Tidligere biskop Tor B. Jørgensen har nevnte at skattene burde økes for å fjerne ulikhet. Det er jo heller ikke ukjent at biskoper og prester liker å uttale seg om politiske ting som favoriserer Marxistene. Hvorfor kritiserer ikke Vårt Land disse med like sterkt kritikk? Bruker ikke også disse Kristendommen som politisk verktøy? Eller gjelder dette bare Kristen konservative? Når Vårt Land inntar en Kultur Marxistisk ideologi gjør avisen da ikke presist det som den beskylder Kristen konservative for?


Konklusjon


Vårt Land kaller seg en Kristen avis og bør dømmes etter det. En avis som en da antar har et Kristent livssyn og analyserer samfunnet utifra det. Midt i en tid der et Kultur Marxistisk ideologisk jernteppe brer seg sakte men sikkert over Vesten er det derfor overraskende at nettopp en avis som kaller seg Kristen enten har gitt etter for eller forholder seg nøytralt til denne destruktive ideologien.

Forrige gang drepte Marxismen 100 millioner mennesker (her). Marxismen er forunderlig nok ikke hatet slik som Nazismen (her). Isteden brer den seg utover våre liv i rekordfart. Denne gangen vil den kanskje ikke ta like mange liv, men den kan veldig lett ødelegge det vår sivilisasjon står for.

Nobel prisvinneren Frederick Hayek forklarer det som har skjedd på en god måte. Han var overrasket over at så mange prester/pastorer var tiltrukket av disse ideene (Marxismen/Sosial Rettferdighet/Frigjøringsteologi. Han sier om dem, "Who, while increasing losing their faith in a supernatural revelation, appear  to have sought refuge and consolation in a new 'social' religion which substitute a temporal for a celestial promise of justice, and who hope that they can thus continue striving to do good." ( Social Justice and the Church, Nash, page 69 i boken)

Med dette i minne så skal en til tider lure på om Vårt Land har byttet ut den Bibelske treenigheten, "Faderen, Sønnen, og Den Hellige Ånd," med en Kultur Marxistisk treenighet som isteden er, "klasse, rase og kjønn." Det er uansett skremmende når en Kristen avis til tider kan minne mer om Marx og Frankfurt skolen enn Jesus.Kilder og Relevante poster- Takedown by Paul Kengor (Amerikansk historiker med den kalde krigen/Marxisme som spesialfelt)

- The Naked Communist by Cleon Skousen

- Brainwashed by Ben Shapiro

- Gode og relevante leksjoner av Paul Kengor 

- Psykologi professor Jordan Peterson avslører neo Marxismen

- Et eksempel på hvor skadelig politisk korrekthet er

- Hat ondskap, Elsk Herren

- Pave Francis: Er Ulikhet Roten Til All Ondskap?

- LO hater ikke ondskap men ulikhet

- Andre bøker om Marxismen og Kultur MarxismenNo comments:

Post a Comment