Monday, 21 August 2017

Fascismens Sanne Natur er ALLTID en sterkt sentralisert stat

Løgnene kommer på løpende bånd. Og politikken er i ferd med å bli religiøs i sin natur. Dette har jeg advart mot lenge i flere poster.

- Hvordan Sekulær Liberalismen er blitt vår nye religion

- Sannheten om Nazismen og Fascismen


Sannheten er at alt som Nazistisk og Fascistisk alltid har hatt fokus på en sterkt sentralisert stat. En sterk leder og en sterk stat. Dette er presist det motsatte av konservativisme ( her).

Flere sitater som bekrefter dette:

“For fascism, the State and the individual are one.” - Giovanni Gentile, “Origin and Doctrine of Fascism”

All within the state, nothing outside the state, nothing against the state. - Mussolini

Fascisme og Nazisme er anti-indvidualistisk i sin natur. Ideologiene er dermed kollektive. Bilde oppe til høyere et av symbolene til Fascismen som betyr, "Bundle of Sticks". Flere pinner samlet er sterke en en pinne alene. Dette er et symbol på det kollektive.

1. Nazismen og Fascismen er alltid makt sentralisert i staten. 

2. Den er anti-indvidiualistisk og dermed kollektiv.

3. Den vektlegger en sterk leder som skal rydde opp rotet. Lederen får mye makt og slipper å gå gjennom demokratiske institusjoner etter han er valgt. Slik kan han bli mer effektiv. 

Om du ser disse tre tingene så ser du begynnelsen av utviklingen.

Interessant artikkel

No comments:

Post a Comment