Tuesday, 15 August 2017

Fallen State by Jesse Lee Peterson

Reverend Jesse Lee Peterson er en Amerikansk forfatter og talkshowhost. Han er blitt spesielt kjent for å drive litt uvant kritikk av sine egne. Dette showet har veldig interessante intervjuer som gir helt andre vinklinger enn du ellers får i et ellers ensporet medielandskap. Den svarte mann blir omtrent alltid fremstilt som et undertrykket offer der den hvite mann har rigget systemet mot de.

En må først anerkjenne at hvite har behandlet etnisk-Afrikanske Amerikanere dårlig i sin historie. De måtte vente helt til etter 1965 for å få reelle rettigheter i Usa. Så det er ingen tvil at rasisme mot etnisk Afrikanske Amerikanere har vært Amerikas arvesynd. Dette finner du veldig få som benekter. Spørsmålet er ikke om rasisme har eksistert eller om det eksisterer idag på individuell basis. Spørsmålet er om institusjonell rasisme eksisterer og hva som kan gjøres for at alle i Usa skal få like muligheter.

Det er her Jesse Lee Peterson skiller seg ut med mange av sine etnisk Afrikanske Amerikanere. Han mener offer mentalitet, utdeling av velferd og ødeleggelsen av den svarte familien der opptil 70-80% av unge etniske Afrikanske Amerikanere vokser opp uten fedre er problemet (her). Tallene på skilsmisse og barn som vokste opp uten far var veldig lave på 1920-30 tallet der de etnisk Afrikanske levde under mye verre rasisme enn idag. Etter velferds programmene med, "The Great Society" på 70 tallet av president Johnson eksploderte disse tallene.


 Det finnes altså to løsninger som ofte blir foreslått i Usa for å løse disse problemene:


1. Hvite må gi velstand og goder til etnisk Afrikanske gjennom store velferds programmer.

2. Etnisk Afrikanske må selv ransake seg selv, bygge sterke familier, oppdra barn med to foreldre, jobbe hardt og vektlegge fordeling av mulighet isteden for fordeling av goder. Dette skaper ikke avhengighet til staten men bidrar til personlig ansvar.


Reverend Jesse Lee Peterson som selv vokste opp på en plantasje følger altarnativ nummer to. Han mener politikere som Barack Obama og aktivister som Jesse Jackson utnytter etnisk Afrikanske Amerikanere og beriker seg selv både politisk og økonomisk. Familien blir ødelagt av all velferden fordi kvinnene giftet seg med staten.

Reverend Jesse Lee Peterson driver konstruktiv selvkritikk av sitt eget folk og ber dem å ta personlig ansvar for eget liv isteden for å skylde på systemet. Han mener dette er det eneste som virkelig kan hjelpe etnisk Afrikanske-Amerikanere på veien til et bedre liv. Min personlig oppfatning er at Peterson er en av Amerikas viktigste intellektuelle. Hans budskap er ikke behagelig, men det gjør godt.

Det har alltid vært min oppfatning at personlig ansvar alltid har vært det Bibelske svaret. Det opplevde jeg i mitt eget liv etter jeg ble Kristen. Jeg har også flere venner som er etnisk Afrikanske Amerikanere. De har alle til felles at de ikke praktiserer offer mentalitet men fokuserer på hva de kan gjøre for å forandre sitt liv. De har fungert veldig godt for dem og de lever idag gode liv.

Om en også ser på Jøder som historisk har vært undertrykt overalt de har vært og likevel lykkes bedre enn flertallet så ser mulighetene lyse ut. Også Asiatere tjener mer enn hvite i Usa til tross for at mange opplever mer motstand og noen ganger også diskriminering på vegne av rase. Mange Asiatere kom til Usa fattige, men ble fort rike til tross for motgang. Det ingen grunn til at etnisk Afrikanske Amerikanere ikke skal lykkes like mye som alle andre. De er begavede og intelligente mennesker med stor kapasitet.

Anbefaler å høre intervjuene med Peterson. De er veldig interessante og lærerike.Youtube: The Fallen State

- Jesse Lee Peterson
Relevante videoer 


- Don't Judge Black's Differently 


- Black Fathers Matter

- Top Face Issues Facing Black America

- Is Racism still a major problem in America?

- The Inconvenient Truth About the Democrats 

- Why did the Democratic South Become Republican?Relevante Poster

- Livet på Bunnen

- Single Menn og Ekteskap

- Fra Marxisme til Kultur Marxisme


No comments:

Post a Comment