Saturday, 12 August 2017

Er Jehovas Vitner sin Nye Verden Oversettelse en god oversettelse?

Hva mener ekspertene om Den Nye Verdens Oversettelsens Faglige Innhold?


Dr. Bruce Metzger som nå er død var en så respektert autoritet innenfor gresk og tekst kritikk at den Kristendoms fiendtlige ateisten Barth Ehrman som også er en dyktig kjent tekst kritiker ble spurt om hva han synes om Den Nye Verdens Oversettelsen. Han svarte:

"Bart D. Ehrman I haven't really studied the NWT. The scholars who have, whom I trust (B. Metzger; J. Lewis) do not think much of it. The cross was almost certainly a cross, not a stake." (her)Den legandariske Dr. Bruce. Metzger som var professor på Princeton mente ikke det. Han er regnet som kanskje en av aller verdens største eksperter på tekst kritikk. Dr. Metzger sier, "On the whole, one gains a tolerably good impression of the scholarly equipment of the translators," men identifiserte ved flere tilfeller at oversettelsen var skrevet for å støtte forutinntatte bestemte doktriner. Han fortsetter, "several quite erroneous rendering of the Greek". Kilde: (Bruce M. Metzger, "Jehovah's Witnesses and Jesus Christ," Theology Today, (April 1953 p. 74); see also Metzger, "The New World Translation of the Christian Greek Scriptures".) (Her)

- Et annet sitat fra Metzger: Bruce M. Metzger, "The New World Translation is a frightful mistranslation... erroneous... pernicious...reprehensible." (cited by Erich and Jean Grieshaber, Redi-Answer on Jehovas Witness Doctrine (Tyler:n.p., 1979), p. 30)

- Dr. Julius Mantey, author of a Manual Grammar of the Greek New Testament, calls the New World Translation "a shocking mistranslation." (Kiluius R. Mantey, cited in Erich and Jean Grieshaber, Expose of Jehova's Witnesss (Tyler: Jean Books, 1982, p. 30)

- Dr. William Barclay asserted that "the deliberate distortion of truth by this sect is seen in their New Testament translation.... It is abundantly clear that a sect which can translate the New Testament like that is intellectually dishonest. (William Barclay, The Expository Times, November 1953.)

- Dr. Robert Countess, who wrote a doctoral dissertation on Greek of the New World Translation, concluded that the translation "has been sharply unsuccessful in keeping doctrinal considerations from influencing the actual translation... it must be viewed as a radically biased piece of work. At some points its actually dishonest. At others it is neither modern nor scholarly. (Robert H. Countess, The Jehova's Witness New Testament (Phillip org, NJ: Presbyterian and Reformed, 1982), p. 91)

- British scholar Dr. H.H Rowley asserted, "From beginning to end this volume is a shining example of how the Bible should not be translated. Rowley also said this translation is "an insult to the Word of God." (Ibid)

Dr. Daniel Wallace er en annen gresk ekspert som skriver, "Basic of Biblical Greek Grammar" som er en mye brukt gresk tekstbok i Usa. Wallace er en gigant innenfor tekstkritikk og gresk. I et intervju sier han om den Nye Verdens Oversettelsen:
"Finally, a word should be said about the New World Translation by the Jehovah's Witnesses. Due to the sectarian bias of the group, as well as to the lack of genuine biblical scholarship, I believe that the New World Translation is by far the worst translation in English dress. It purports to be word-for-word, and in most cases is slavishly literal to the point of being terrible English. But, ironically, whenever a "sacred cow" is demolished by the biblical writers themselves, the Jehovah's Witnesses twist the text and resort to an interpretive type of translation. In short, it combines the cons of both worlds, with none of the pros." (her)

Wallace påpeker altså at Den Nye Verdens Oversettelsen er den aller verste oversettelsen. Han vektlegger også at Jehovas Vitner lar teologien til JV drive gresk oversettelsen til engelsk isteden for å la de greske ordene heller drive teologien.


Konklusjon: Flere av verdens største eksperter på disse tekstene påpeker at Jehovas Vitner sin Nye Verdens Oversettelse ikke holder mål. En må da konkludere at rent faglig så holder ikke oversettelsen mål. Det er Vakttårnet forutinntatte doktriner som bestemmer og styrer oversettelse av greske og hebraiske ord.

Flere poster som sammenligner oversettelsene kommer etter hvert


Bøker

- Ten Most Important Things You Can say to a Jehova's Witness by Ron Rhodes

- Reasoning from the Scriptures with the Jehova's Witnesses by Ron Rhodes


No comments:

Post a Comment