Sunday, 6 August 2017

En utrolig bra bok om barne oppdragelse

Boken nedenfor var en bok jeg leste nylig. Den var utrolig bra. Rosemond gir enkle, praktiske og fornuftig tips til hvordan en kan oppdra barn. Rosemond er en av Amerikas største eksperter på barne oppdragelse. Han kombinerer teori, prakis og årevis med erfaring der han har hjulpet foreldre for å se hva som funker. Denne boken er lettlest og forståelig. Anbefales for alle som gjør seg klar for eller oppdrar barn.

Boken: The Well Behaved Child by John Rosemond

Noen korte og relevante videoer av samme forfatter:

- Vitamin N

- How to get your child to listen