Sunday, 13 August 2017

En Anbefalt Dokumentar om Luther

Denne dokumentaren om Luther var veldig god. Den fanger opp det Reformasjonen handler om. Å gjeninnføre Bibelens autoritet, gi all æren til Gud og å returnere til Bibelens evangelium om frelse. Veldig bra dokumentar.


No comments:

Post a comment