Tuesday, 8 August 2017

Bibelen om sex før ekteskapet

Lederen av åpen folkekirke Sturla Stålsett har stilt seg åpen til prester som er samboere (her). Tidligere biskop Tor B. Jørgensen viet en samboende prest (her). Det må klargjøres her at spørsmålet her om hva Bibelen sier om samboerskap er egentlig et spørsmål om hva Bibelen sier om sex før ekteskapet. En antar at kjærester som bor sammen også sover sammen og har sex. Selv har jeg truffet kristne ved flere anledninger som sier at Bibelen ikke forbyr dette. Men hva sier egentlig Bibelen? For å svare på dette spørsmålet så må en granske Bibelens tekster og sjekke ulike leksikon for definisjon av ord fra grunnteksten.


Mounce Complete Expository Dictionary

Sexual Immorality (Porneia, 25x): The word group to which porneia belongs generally relates to any kind of illegitimate sexual intercourse-that is, sexual immorality or fornication (KJV). This word is found most frequently in the writings of Paul. His overarching conviction is this: "It is God's will that you should be sanctified:that you should avoid sexual immorality"


Bible Works (Bibel program med gresk og hebraisk)

 Porneia:  Fornicator, Immoral person.


Analytical Lexicon of the Greek New Testament

 πορνεα, ας, (1) generally, of every kind of extramarital, unlawful, or unnatural sexual intercourse fornication, sexual immorality, prostitution (1C 5.1); (2) when distinguished from adultery (μοιχεα) in the same context extramarital intercourse, sexual immorality, fornication (MT 15.19); (3) as a synonym for μοιχεα (marital) unfaithfulness, adultery (MT 5.32); (4) metaphorically, as apostasy from God through idolatry (spiritual) immorality, unfaithfulness (RV 19.2)

New Illustrated Bible Dictionary

Sexual relationship outside the bonds of marriage. The technical distinction between fornication and ADULTERY is that adultery involves marriages persons while fornication involves at least one person who is unmarried. But the New Testament often uses the term in a general sense for any unchastity. Of the seven lists of sins found in the writings of Paul, the word "fornication" is found in five of them (Rom 13:13, 1 Cor 5:11: Gal 5:19, Eph 5:3, Col 3:5. In the book of Revelation, fornication is symbolic of how idolatry and pagan religion defiles true worship of God (Rev. 14:38: 17:4)

Tyndale Bible Dictionary

Unchastity, sexual immorality. The word "fornication" is used in the Scriptures to mean several different things. Its general meaning refers to  every kind of illegal sexual intercourse, that is, any intercourse except between a husband and a wife. For example, in 1 Cor 5:1 the word is used twice to refer to a sin that was being tolerated by the church: a man apparently was cohabiting with his stepmother. In a list of terrible sins in Romans 1:29, the apostle Paul included fornication, apparently intending the term to mean all sexual immorality. In 1 Cor the context suggests that Paul used the word in reference to all sorts of illicit sexual activity (6:13,18). In 1 Cor 7:2 Paul used the plural Greek word "fornications" to imply the various ways in which the sin may manifest itself. He thus gave a reason why people in Corinth should marry and live together properly. One of the sins included in the words general sense is adultery. 

Fornication also has a more limited sense of immoral sexual activity between unmarried people. Such meaning is implied in those biblical lists where both fornication and adultery come together. Jesus' list of the defiling sins that proceed out of a person's heart includes "fornication" and adultery (Mt 15:19, Mk 7:21). Paul's list of those sinners who will not inherit the kingdom of God also contains both fornicators and adulterers (1 Cor 6:9)


Theological Dictionary of the New Testament 


Porne: Harlot

Pornos: Fornicator

Porneia: Prostitution, fornication

Porneuo: To commit fornication

Ekporneuo: To live licentiously


Analytical Lexicon of the Greek New Testament

πορνεα, ας, (1) generally, of every kind of extramarital, unlawful, or unnatural sexual intercourse fornication, sexual immorality, prostitution (1C 5.1); (2) when distinguished from adultery (μοιχεα) in the same context extramarital intercourse, sexual immorality, fornication (MT 15.19); (3) as a synonym for μοιχεα (marital) unfaithfulness, adultery (MT 5.32); (4) metaphorically, as apostasy from God through idolatry (spiritual) immorality, unfaithfulness (RV 19.2)


Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains

fornication, sexual immorality, sexual sin of a general kind, that includes many different behaviors (Mt 5:32; 15:19; 19:9; Mk 7:21; Jn 8:41; Ac 15:20; 1Co 6:18; 7:2; 2Co 12:21; Gal 5:19; Eph 5:3; 1Th 4:3)

Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains

Fornication


Enhanced Strong's Lexicon

translates as "fornication" 26 times. 1 illicit sexual intercourse. 1a adultery, fornication, homosexuality, lesbianism, intercourse with animals etc. 1b sexual intercourse with close relatives; Lev. 18. 1c sexual intercourse with a divorced man or woman; Mk. 10:11,12. 2 metaph. the worship of idols. 2a of the defilement of idolatry, as incurred by eating the sacrifices offered to idols.


Greek English Lexicon Danker 

Porneia: Of various kinds of unsanctioned sexual intercourse. Unlawful sexual intercourse, prostitution, unchastity, fornication.


Noen Skriftsteder som bruker dette begrepet


1 Corinthians 7:2 Men for å unngå hor skal hver mann ha sin kone og hver kvinne sin ektemann. (1 Cor. 7:2 B11)


Matthew 15:19 For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. (Matt. 15:19 B11)

 Romans 13:13 La oss leve sømmelig som på lyse dagen, ikke i festing og fyll, hor og utskeielser, strid og misunnelse. (Rom. 13:13 B11)

 1 Corinthians 5:1 Rett ut sagt: En hører om hor blant dere, og det i en form som ikke engang hedningene tåler, nemlig at en mann lever med sin fars kone. (1 Cor. 5:1 B11)

1 Corinthians 5:11 Det jeg mente med det jeg skrev, var at dere ikke skal omgås en som kalles bror, og som likevel lever i hor eller er grådig, eller som er en avgudsdyrker, spotter, drukkenbolt eller ransmann. Slike skal dere heller ikke spise sammen med. (1 Cor. 5:11 B11)

1 Corinthians 6:13 Maten er til for magen, og magen for maten, men Gud skal gjøre slutt på dem begge. Kroppen er ikke til for hor; den er for Herren, og Herren er for kroppen. (1 Cor. 6:13 B11)

 1 Corinthians 6:18 Hold dere langt borte fra hor! All synd som et menneske gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. (1 Cor. 6:18 B11)

1 Corinthians 10:8 La oss heller ikke drive hor, slik som noen av dem gjorde, så tjuetre tusen mennesker falt på én dag. (1 Cor. 10:8 B11)

Galatians 5:19 Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, (Gal. 5:19 B11)

Ephesians 5:3 Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige. (Eph. 5:3 B11)

Colossians 3:5 La da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær, og grådighet, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse. (Col. 3:5 B11)

 1 Thessalonians 4:3 For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. (1 Thess. 4:3 B11)

Revelation 21:8 Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død." (Rev. 21:8 B11)

Hebrews 13:4 La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet.
 (Heb. 13:4 B11)

Matthew 19:4 Han svarte: "Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: 'Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.' (Matt. 19:5 B11)

 Matthew 5:28 Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. (Matt. 5:28 B11)


Ekteskapet Historisk

Det er også verdt å diskutere hva et ekteskap er. Historisk har omtrent alle sivilisasjoner hatt en lik forståelse hva et ekteskap er og hvordan det blir inngått. 

1. Muntlig eller Skriftlig avtale mellom foreldre/familier og individene som gifter seg. 1 Mosebok kap 24 er et eksempel på en muntlig avtale mellom Abrahams tjener og Laban der Rebekah blir gitt til Isaac som kone. Muntlige avtaler på denne tiden var like viktige som skriftlige er for oss idag. I senere tid har det vært vanlig m

ed skriftlig avtale.

2. Seremoni. En offentlig feiring med familiene der en feirer ekteskapet. Dette praktiseres ulikt i alle kulturer. Men omtrent alle kulturer har en form for seremoni som involverer løfter, feiring eller lignende.

3. Seksuelt samleie.

Det finnes her rom for å uttrykke disse tingene i ulike former, mens essensen forblir den samme. En avtale mellom individene som gifter seg, en sosial offentliggjøring og sex. 


Adam, Eva og Ekteskapet

Et spørsmål som da blir vanlig å spørre er at Adam og Eva aldri gikk gjennom disse tre tingene. Dette er sant. Men Gud som er moralsk lovgiver av universet offentliggjorde og godkjente deres ekteskap. Dette var også før synden kom inn i verden. Ekteskaps avtaler er for å beskytte individer i en verden preget av synd. Dette var ikke nødvendig i hagen der Adam og Eva vandret med Gud. Etter synden så var ting derimot annerledes. Da er dette nødvendig ettersom synden driver folk til ødeleggelse. Ekteskapet beskytter individer, familier og bidrar mer enn noe annet til en bærekraftig nasjon. En kan sammenligne dette med et bål som blir påtent inne i et hus. Flammen skaper varme som er en god ting men om den brenner midt i huset uten peis så brenner huset ned. Flammen i seg selv er ikke ond, men om den blir satt på feil sted så kan den utføre mye skade. En peis derimot beskytter huset mot flammene som vil brenne det ned og isteden gir varme som holder huset varmt. Innenfor peisen kan flammen kun bidra positivt mens dens negative konsekvenser er demmet. Slik er det også med sex. Sex er skapt av Gud og derfor godt. Men sex utenfor ekteskapets rammer har enorme konsekvenser til å påføre mennesker stor skade. Gud elsker oss så høyt at han vil gi oss alle godene som kommer med sex og samtidig beskytte oss mot det negative.


Konklusjon

Leksikonene viser oss at porneia best forstås som all sex utenfor ekteskapet. Jesus går så langt å beskrive alt begjær som utroskap i hjertet. Dette er en streng standard som viser at alle er syndere og at kun sex innenfor ekteskap mellom mann og kvinne er godkjent. 1 Kor 7:2 gjør det tydelig at den eneste måten å unngå hor er å ha sex med sitt motsatte kjønn. Sex godkjennes kun innenfor ekteskapet.

Ekteskapet er en avtale mellom individene, en offentliggjøring av det og til slutt sex som bekrefter både det lovmessige og sosiale. I en syndig verden er ekteskapet en beskyttelse av individer der det kan nyte den sex som den Gudegitte gaven det er uten at en får de negative konsekvensene. Ekteskapet mellom mann og kvinne er en beskyttelse av alt som er godt med sex og en oppdemming av alt som er kan bli ondt.Relevant infoNo comments:

Post a Comment