Monday, 14 August 2017

Absurde ting som en lærer på Universitetet

Dagens universiteter er blitt intellektuelle slaktehus. Intelligente mennesker lærer dårskap.  Intelligens og kunnskap er ikke det samme som visdom. At Vesten har avvist Gud forklarer at vi har mistet vår visdom. Romerbrevet 1 forklarer også det. Visdom er rett anvendelse av intelligens og kunnskap. Visdom er alltid knyttet til godhet og å bruke de Gudegitte gavene til å
reparere en ødelagt verden.


Ordspråk 9:10  10 Å frykte Herren er opphav til visdom,
          å ha de helliges kunnskap er forstand.


Her finner du 10 vanlige ting som er utbredt på universiteter i Vesten


1. Det finnes ikke forskjell på menn og kvinner.

2. Mennesket er i utgangspunktet godt.

3. Økonomi avgjør all atferd (Marxisme)

4. Moralske kategorier er erstattet med psykologiske.

5. Vi har egentlig ikke fri vilje (noe som frarøver mennesker troen på objektiv personlig ansvar)

6. Abort er greit.

7. Alle kulturer og verdier er like gode.

8. Hamas og andre terror grupper driver ikke terror men er opprørs grupper eller frihetsforkjempere.

9. Å beskytte dyr er viktigere enn å beskytte mennesker.

10. Ytringsfriheten skal sensureres om den støter andre mennesker.


Jeg bodde selv i England i et år der jeg besøkte flere ulike universiteter i tillegg til å bo midt i en universitetsby. For øyeblikket bor jeg midt i et område i Usa med der jeg jobber med mange universitets studenter. Jeg både har og treffer på disse tingene jevnlig.

Uten Gud så finnes det ingen visdom. Vestens universiteter er det klareste eksemplet på det. Vitenskapen er fortsatt veldig god, men de humanistiske fagene produserer veldig mye dårskap.


Relevante linker

- How I found God at Columbia by Dennis Prager

- Hamas is a great obstacle to peace than Israel

- Brainwashed by Ben Shapiro (bok)No comments:

Post a comment