Wednesday, 12 July 2017

Søkte Allah Fant Jesus serie

Nabeel Quershi (tidligere Muslim) og David Wood (tidligere ateist) ble begge Kristne og har jobbet mye for å svare på spørsmål om Kristendom og Islam. Deres historier er utrolige. Her har de laget en serie der de deler veldig mye god info om hvordan en kan dele evangeliet med Muslimer.

Youtube serien: Her

No comments:

Post a Comment