Tuesday, 25 July 2017

Putin Forsvarer Kristendommen og Vestens verdier

Det er skremmende å tenke på at Putin noen ganger gir mye mer mening og sier klokere ting enn våre egne politikere. Russland har sine problemer og Putin er selvsagt heller ikke uten synd. Men nettopp derfor er då spesielt at Putin er den som sier det våre politikere burde ha sagt.


Anbefaler denne korte videoen av Putin: Putin defends Christian culture  

Når har du hørt noe lignende blitt sagt av våre politikere? Isteden får vi mer kjønns identitet og nedbrytning av Kristendommen. Putin forstår idet minste at Vesten ikke vil overleve uten at den går tilbake til sine Kristne verdier.  Som tidligere KGB mann så fikk han nok se tydelig hvor destruktiv den ateistiske kommunismen ble for Russland.


No comments:

Post a Comment