Thursday, 6 July 2017

Mediene Lyver

For de som har følgt litt med på Amerikanske medier i det siste så har CNN fått gjennomgå i stor grad fordi løyet om mye forskjellig. Norske medier har stort sett kopier det Amerikanske og vi har derfor her fått overlevert samme løgnene.

Tenk om vi hadde hatt en kultur der Bibelens bud om å ikke bære falsk vitnesbyrd også hadde gjaldt for mediene. En kultur som ikke vektlegger slike verdier selger sannhet til høyeste bud. Det er åpenbart at vi ser effekten av manglende moral blant journalister.

Videoene som bekrefter dette handlet spesielt om CNN:
Kritikken av CNN er ikke overdrevet. At andre medier er bedre skal jeg ikke påstå. Min anbefaling er  å bruke uavhengige medier som er støttet av donasjoner fra folk som bruker kanalene. Medie kanaler styrt av politiske og pengesterke eliter har egne interesser å forsvare. De er ikke interessert i å formidle sannhet.

Ærlighet, sannhet og det å bære et sant vitnesbyrd sentralt for den Kristne overbevisningen.

No comments:

Post a Comment