Monday, 3 July 2017

Islam den 11. Landeplage (Bok av Hege Storhaug)

Det har blitt mye tid til lesing denne sommeren. Hege Storhaugs bok om Islam har vært mye omtalt i norske medier. På boken står det at hele 47 000 tusen kopier er solgt. Dette er ekstremt høye tall for en norsk bok. Dette viser oss at norske folk vil lære om Islam, mens elitene fortsetter å legge trykk lokk på debatten. Omtalene av boken som jeg har lest har stort sett være negative. Men ettersom dagens journalister stort sett er drevet av flokkdyr mentalitet så påvirket dette meg lite og jeg kjøpte boken.

Det jeg opplevde som mest skremmende med denne boken er at den ble så sterkt kritisert av såpass mange politiske korrekte og ofte uvitende mennesker. For ytringsfriheten skyld er denne boken i seg selv av stor verdi. Hannah Arendt påpeker viktigheten av å bryte konsensusen for å forhindre utviklingen av de totalitære: Her. Så om du er enig med Storhaug eller ei så er hennes bidrag til ytringsfriheten i seg selv av veldig stor verdi. Vi har nok av trangsynte og politiske korrekte journalister og forfattere. Den som taler de mektige midt imot fortjener alltid ros så lenge det blir gjort på et sivilisert nivå.

Men Storhaug sin bok er ikke bare viktig fordi den bryter med det politisk korrekte. Innholdet og kvaliteten på denne boken er veldig bra. Den er velskrevet og grundig dokumentert. Jeg opplever så absolutt ikke Storhaug som rasist. Hennes store forbilde er jo den etnisk Afrikanske Ayaan Hirsi Ali som er en av våre beste forsvarere av Vestens verdier. Ayaan var tidligere Muslim. Storhaug angriper Islam som politisk ideologi. Islam har alle raser og kan derfor ikke knyttet til noen rase. Storhaug er bekymret for Vestens utvikling ettersom radikaliseringen blant unge Muslimer er stor. Selv erfarte jeg dette når jeg bodde i England og besøkte flere ulike universiteter. Eldre Muslimer var ofte moderate og liberale mens yngre Muslimer var mye mer konservative og ofte radikale. Jeg har også skrevet flere poster der tidligere Muslimer og eksperter innenfor Islam også kobler mye av samme tingene som Storhaug.

Noen poster:

Den Ubehagelige Sannheten om Islam

Er Islam fredens religion?

- Islam, Jihad og Fred

Jeg har selv kommet til mange av de samme konklusjonene til Storhaug. At Islam slik den ble praktisert av Muhammed og basert på original kildene er uforenlig med Vestens verdier. Jeg synes Storhaug gjør en god jobb med å diagnosere problemet som kommer med Islam. Hun advarer mot utviklingen som ofte tar sted ved flere norske moskeer og påpeker at vi ser økt radikalisering blant unge Muslimer og at fremtiden faktisk kan bli usikker for oss alle om vi ikke prøver å forebygge disse problemene.


Jeg er enig i mye av diagnosen, men er ikke helt overbevist om at Storhaug vet helt hvordan dette problemet skal løses. Hun har en del av svaret men ikke hele. Hun kjemper for opplysings verdiene og mener vi bør ha tro på disse for å forsvare oss selv. Kampen om sivilisasjonen er kampen om vi tror på egne verdier. Som ytringsfrihet, religions frihet, samvittighetsfrihet og menneskerettigheter. En kan også legge til politiske strukturer som begynte i England og utviklet seg etter den Amerikanske revolusjonen. Her er jeg helt enig. Disse opplysings verdiene og politiske strukturene som har vært så bærekraftige må beskyttes. Men dette er ikke hele svaret.

Storhaug har stort sett positive ting å si om Jesus og Kristendommen i boken. Men boken bærer beklageligvis større preg om at løsningen til disse problemene er politiske og at Islam må temmes av de sekulære og opplysnings verdier. Jeg støtter selvsagt opplysnings verdiene, men som kristen teologi student som studerer mye kirkehistorie og livssyn så vet jeg også om kraften av en kristen overbevisning og virkelighetsforståelse. Vi er nødt å gå tilbake til våre Jødisk-Kristne verdier (Mer om dette i linken nedenfor). Sekulariseringen av vårt samfunn er faktisk et av problemene som har ledet til Islams fotfeste (linken nedenfor).

Muslimer som er dypt religiøse mennesker har ingen planer om å joine de 4% av verdens ateister. Oxford professoren Alister Mcgrath påpeker i, "Twilight of Atheism" at det er ateismen som dør ut. Vi blir mer religiøse i fremtiden, ikke mindre. Muslimer flest vil ikke bli sekulære, men leter heller et troverdige religiøse altarnativer. Kristendommen har alt Muslimer søker. Om vi returnerer til vår Kristne overbevisning og deler dette evangeliet med Muslimer så kan dette være en viktig del av løsningen på problemet.

Sekulære er også nesten sluttet å reprodusere seg. Dette gjør at Islam vil bli enda mer mannsterke innen kort tid. I tillegg kan vi legge til at det nettopp er det sekulære som ofte radikaliserer Muslimer ettersom de ofte opplever Vesten som ribbet for tradisjon, moral og respekt. En gjeninnføring av Bibelsk Kristendom ville gitt de et helt annet inntrykk.

Det har ikke tatt lang tid som gjennomsyret sekulær nasjon at Europa har blitt enormt svekket. Som et kontinent der Kristendommen stod sterkt og hadde tro på våre verdier ble vi ikke så lett mottakelige for radikale krefter slik som idag.

Min konklusjon blir derfor at Storhaugs sitt bidrag er gode diagnoser av problemet. Boken er en alarm om hva som skjer og et sterkt bidrag til ytringsfriheten. Men jeg er beklageligvis redd for at Storhaug mangler gode løsninger. Kristendommen er bærebjelken i vår kultur og uten den tror jeg ikke vi kan vinne verdi kampen mot Islam. Historisk har det knapt aldri eksistert et like sekulært kontinent som Europa over tid. Dette er ikke tilfeldig. Det sekulære skaper ikke langvarige og bærekraftige nasjoner.

Løsningen er derfor en returnering til Kristendommen og opplysings verdiene. Vi trenger begge deler om vi skal vinne kampen. Kampen må vinnes for å utvikle de rette strukturene. Men den aller viktigste kampen som må vinnes er kampen om menneskets hjerter. Uten å returnere til Jesus liv, lære og evangelium tror jeg dette blir umulig.

Boken er uansett verdt å lese.

- Muhammed som Moralsk Forbilde

- Sekulariseringen er et større problem enn Islam

- Viktige Jødisk Kristne verdier

Ayaan Ali Hirsi om Kristendommen

- Storhaug sier vi har vært heldige med JesusNo comments:

Post a Comment