Sunday, 2 July 2017

Innavl og Islam

Ifølge Bill Warner så er 40-50% av alle folk i den Arabiske verden er innavlet. Dette betyr at de er gift innenfor familien. Ofte med første søskenbarn eller lengre ute. Islam tillater slike ekteskap.

Muhammed som er det beste moralske eksemplet for Muslimer giftet seg Zaynab som var hans søskenbarn. Hun var først gift med Muhammed sin adopterte sønn Zaid. Muhammed likte henne og dermed skilte Zaid seg med henne slik at Muhammed kunne få henne som kone.

Muhammed giftet også bort sin datter Fatimah til sin fetter Ali ibn Abi Talib.


Det skal også sies at Abraham i Bibelen giftet seg med sin halvsøster. Men dette var før Moseloven der spesielt 3 Mos kap 18 og 20 forbyr dette.

Noen mener kanskje at Arabia der Islam vokste var steder med lav befolkning og at slike ekteskap var nødvendige for å overleve. Dette kan godt være sant. Men problemet er ikke nødvendigvis at dette ble praktisert for 1400 år siden, men at det blir praktisert alle steder der Islam dominerer idag. Idag er det mer en nok folk på kloden at vi ikke trenger å gifte oss med søskenbarn. Problemene med disse ekteskapene er mange:


- Genetiske skader

- Lavere intelligence

- Større sjans for ulike sykdommer


Disse problemene er veldig lette å unngå om vi kutter ut ekteskap med slektninger. Men innenfor Islam er dette ikke enkelt. Muhammed er det beste mennesket som har levd og skal etterfølges i alt. Om Muhammed giftet bort sin datter til hennes søskenbarn hvorfor skal ikke da Muslimske fedre gjøre det samme? Muhammed skal imiteres. Dette er årsaken til at disse ekteskapene er så utbredt og at de etter all sannsynlighet vil fortsette så lenge Islam forblir Islam.- Bill Warner om Islam og Innavl: Her

- Problemer med innavl: Her

- Problems with Inbreeding

- Cousin Marriage 

- Incest of Islam av Pamela Gelled

- Halvparten er gift med søskenbarnet

No comments:

Post a Comment