Friday, 28 July 2017

Hvordan kirken mistet akademia og hva vi kan lære av dette

Hvor er vår autoritet? Ligger den menneskets evne til å forklare verden rundt seg ved hjelp av sin fornuft eller ved Bibelen som autoritet? Svaret er selvsagt begge deler. Tro og fornuft må forenes ettersom både Bibelen og den skapte verden er av Gud. Men om noen ting ikke skulle vise seg å forenes skal vi da velge Bibelsk åpenbaring eller fornuft?

Vi kan lære viktige ting av historien. Jeg vil derfor legge til noen sitater som jeg synes forklarer noe av historien veldig bra.

John Hedley sier: Science did not undermine the design argument-certainly not in the eighteen century. Quite the contrary. It was rather that religious apologists were asking too much of it. A religious burden was placed on the sciences, which they were not eventually unable to carry.

Blaise Pascal advarte mot dette og sa: Those who sought God apart from Christ, and went no further than nature, would fall into atheism and deism. It has been said that no one doubted the existence of God until the Boyle lectures undertook to prove it.


- The Princetonians (Usa) basic view of science and they Bible was that the two sources of revelation could be reconciled. They continued, accordingly, to follow the gambit of the midcentury evangelical apologists, trying to beat the Enlightenment skeptics at their own game. Natural science, they affirmed in characteristic Common Sense fashion, was an objectively valid source of truth. What they were sure they could demonstrate, however, was that honest scientific inquiry would validate rather than undermine the Bible. (page 206)

- While evangelical Christians controlled much of the cultures intellectual life, they also confidently proclaimed that they would follow the scientific consensus wherever it would lead. Yet the Western European intellectual community was fast moving interaction to the hegemony of Christian establishments. Once natural science took the step of operating without the implicit assumption of a crater, its findings would be as uncongenial to traditional Christianity as were its premise. The American evangelicals faith in the objectivity of empirical science provided no preparation of such as shift. (page 93)

Vi vet alle hvordan dette gikk. De nevnte som forsvarte Bibelen på kun fornufts baserte prinsipper var stort sett konservative Bibel tro kristne. Likevel er Europa idag er gudløst kontinent som går mot en usikker fremtid. I Usa er det bedre men også der er akademia blitt veldig sekulært. Det er flere feil som ble gjort som vi kan lære av.

1. Følg Pascals råd og søk Gud gjennom Kristus og hans død og oppstandelse. Luther minnet oss på at fornuften har en tjenende rolle mens Bibelen har den ledende rollen. Søk først Gud gjennom Kristus og deretter gjennom det vi kan observere gjennom naturen og ting rundt oss.

2. Vitenskapen er fantastisk. Den gir oss sikre og gode svar. Spesielt når det kommer til medisin og teknologi. Her er vitenskapen mer troverdig enn feks spørsmål om livets opprinnelse. Vitenskapen kan også hjelpe oss her, men gir oss mye mer usikre svar. Hva som skjedde langt tilbake i tid er basert på mange antagelser som vi ikke kan observere. Vitenskapen som gir oss teknologi og medisin kan i motsetning til dette observeres og repeteres.

3. Vitenskapen er objektiv, men menneskene som forsker er ofte subjektive. Følelser driver intellektet like mye som intellektet driver følelsene. Bibelen påpeker også at vi er en åndelig krig som handler om opprøret mot Gud (Romerbrevet 1). Å forvente at forskere skal sette seg ned å gi oss de rette svarene på spørsmål livets opprinnelse er naivt. Intellektet er påvirket av synd (mer om dette: her)

4. Abraham Kuyper var en statsminister i Nederland, teolog, journalist, universitets lærer og mye annet. Marsden oppsummerer om Kuyper: "The intellectual basis for this rejection of the homogenization of academic life was Kuyper's rejection of the Enlightenment premise that there must  be one science for all humanity. From a traditional Christian point of view, Kuyper wrote in his major theological treaties, there "are two kinds of people," regenerate and unregenerate, and hence, "two kinds of science." Since Christians and non-Christians were working from differing frameworks of assumptions, they were building not one house of knowledge but two or more. Each would be equally scientific and many particular procedures and findings would be similar, but since the fundamental assumptions differed, ultimately each would "claim for himself the high and noble name of science, and withhold it from the other".


Svaret kan egentlig oppsummeres i at den Bibelske åpenbaringen har den ledende rollen mens fornuften har en tjenende rolle. Jesus var 100% Gud og 100% menneske. Vi trenger en kirke som tar både den Bibelske åpenbaringen og fornuften på alvor. De kan forenes i veldig mye, men Bibelen må gis den øverste autoritet. Vitenskapen forandrer seg, mens Guds ord er evig, ufeilbarig og  uforanderlig.


Relevante poster

- Scandal of the Evangelical Mind

- Kristendom og Kultur No comments:

Post a comment