Tuesday, 4 July 2017

Homofili, Kjærlighet, Hersketeknikk og Toleranse

I en artikkel i VG så står det: Hvordan kan noen være imot kjærligheten? Her

Det er mye som kan sies om denne artikkelen. Jeg vil derfor ta for meg argumentene for å vise hvor svake de er.

1. Homohat gjør skribenten rasende

Jeg støtter heller ikke homohat. Homofile skal respekteres og tolereres som alle andre. Men merk hvordan artikkelen legger frem disse tingene. Det blir automatisk antatt at å ikke støtte homofile er hat. Dette er logisk kortslutning som ikke holder mål. Hater alle som er uenig i min deltagelse i kirken Kristne? Hva om jeg har en venn som mener Kristendommen er teit og destruktiv. Er han Kristofob? Selvsagt ikke. Å bruke merkelapper som homohat for de av oss som er uenige i ekteskaps forandringen bidrar ikke til oppbyggelig debatt men polariserer og sender folk rett inn i skyttergravene. Slike betegnelser er triste og direkte ødeleggende for debatten.

2. Homofili blir praktisert blant dyr 

Jeg påstår ikke at alle argumenter for homofili er dårlige. Den homofile debattanten John Corvino argumenterer godt for homofili. Han er også sivilisert og ryddig og en mann en kan respektere til tross for at en er uenig.

Argumentet om dyreverdenen er derimot ikke av samme kvalitet. Dette er kanskje det aller svakeste argumentet jeg noensinne har hørt. At dette blir brukt som argument for homofili er for meg uforståelig. Når ble dyreverden vår moralske guide? Skal vi lære av dyrenes atferd som spiser hverandre levende og dreper for å overleve? Om naturen og dyrene er vår moralske rettesnor da ser fremtiden mørk ut. At dyr praktiserer homofili er et argument imot homofili ikke for. Foreldre kritiserer sine barn for spise som et dyr. Dette er ingen atferd vi skal imitere. Hvorfor vi skal imitere dyrs seksuelle atferd er for meg uforståelig. Dette argumentet er ikke dårlig. Det er helt forferdelig.

3. Forskning som viser at mor ikke bør vokse opp med far og mor. 

Barn trenger åpenbart far og mor for å vokse opp. Forskning jeg har lest viser akkurat det motsatte av det skribenten i artikkelen påviser. Noen poster om dette:

- Er mor og far nødvendig for oppdragelse av barn

- Ødeleggelsen av familien (Gode og grundige leksjoner)

- Obama er sitert til høyre.

- Her har du en interessant historie av Heather som vokste opp med to mødre. Her

- I tillegg til all denne dokumentasjonen så sier Dr. Michael Brown i sin bok, "A Queer Thing Happening to America" at veldig mye av LGBT forskningen er sterkt ideologisk drevet der fakta presses inn for å støtte ideologien.

- Kan vi også legge til at biologi og barnefødsel i tillegg til en god dose med sunt norsk fjellvett forteller alle ærlige mennesker at barn trenger både mor og far.4. At nestekjærligheten i Bibelen strider imot det Bibelen sier om homofili


Under Oversikt så finner du mange poster under Homofili. Her har jeg vist at Bibelen faktisk tydelig avviser homofili i likhet med mange andre synder.

Det er en feilslutning å si at nest kjærligheten som Bibelen vektlegger så sterkt er i strid med avvisning av homofili. Bibelen avviser også grådighet, lyst, avgudsdyrkelse, hor og mye annet. Dette er ekte kjærlighet fordi Gud vil ikke vi skal leve i synd. Hvem oppdrar barna sine slik at de kan gjøre hva de vil? Lover og regler er ikke hat, men ekte kjærlighet. Når ble kjærlighet å godta alt? At det blir forbudt å forby? Dette er ikke den Bibelske kjærligheten. Vi kan elske mennesker vi er uenige med. Gud elsker oss men også at vi skal innrette oss etter hans lover. Her finnes det ingen konflikt.

Her har du fire homofile som opplevde denne kjærligheten og valgte å ikke leve ut sin legning: Her. To av disse har jeg truffet personlig. Sam Alberry underviste oss når jeg studerte i England. Her har den kort og genial video der homofile Alberry forklarer sin posisjon til den Anglikanske kirken: HerDe oppleves delvis belærende at sannsynligvis vil bli sett på som homohater bare fordi jeg er uenig i en viss type atferd. Å bruke begrepet homohat bidrar til ødeleggelse av debatten. Det oppleves som en hersketeknikk.

For de som vil gjøre noe med utviklingen så bør du lese deg opp om kultur Marxismen. Denne ideologien har gjennomsyret vår kultur og vil frembringe katastrofale konsekvenser i nærmeste fremtid. Utdann deg om kultur Marxismen. Ting er mye verre en du tror. Og dette vil påvirke din fremtid mer enn du aner.

Noen relevante poster

- Kultur Marxismen

- Fra Marxisme til Kultur Marxisme

- Canada gir oss en smak av den radikale kultur Marxismen

- Kultur Marxismen og ødeleggelsen av familien
No comments:

Post a Comment