Thursday, 6 July 2017

Gud og Staten er en glimrende bok av Kjell Skartveit

Av alle bøkene jeg har lest denne sommeren så er dette kanskje den aller beste. Kjell Skartveit sin bok om Staten og Gud er reflektert, velskrevet og genial. Dette er en bok alle bør lese om du vil forstå noen av konsekvensene som kommer ved å avvise Kristendommen både i stat og samfunn.

Det jeg likte spesielt med denne boken er at Skartveit forstår viktigheten av verdier og livssyn og hvordan dette påvirker atferd og hvordan hele vårt samfunn blir. Refleksjonene rundt Kristendom, Islam, Marxismen og konsekvensene av disse er utrolig gode. Skartveit gir oss innblikk i hvor sentralt det Kristne livssynet er for et bærekraftig samfunn. Boken fungerer som en alarm, påminnelse og viser konsekvensene av de ekstreme sekulære postmoderne forandringene vi ser.

Om du har tid i sommer så kjøp denne boken og ta deg god tid til å lese den og reflektere rundt innholdet. Anbefales sterkt.


Relevante poster: Her

No comments:

Post a comment