Thursday, 6 July 2017

Foreldrerett og veien mot det totalitære

Jeg har lest en del om totalitære samfunn de siste årene og har skrevet en del om dette på bloggen. Årsaken til dette er at et demokrati kan fort bevege seg i farlig retning om vi tar feil valg. Det er flere ting vi kan lære av historien. Et godt sted å begynne er å høre historien av en kvinne som overlevde Nazismen. Kitty Werthmann: Her. Les begynnelsen av Kitty sin historie som finnes både i tekst og video på linken før du leser videre.

Andre relevante innlegg

Det er Farlig å ha Rett når Staten tar Feil

- Når en Nasjon glemmer Gud

Disse viser oss at når vi mister autoriteten over oppdragelse av egne barn til staten så er dette et sentralt steg mot de totalitære. Ikke det eneste steget men et viktig et.

16 Juni så fikk vi en ny likestillings og diskriminerings lov. Toralf Nordbø skriver om loven i en artikkel i Dagen, "Et viktig punkt i vurderingen av en lovs påvirkningskraft, er hva vi kaller lovenes saklige virkeområde, og for de to nevnte lovene var de saklige virkeområdet alle områder i samfunnet, med unntak av familieliv og andre rent personlige forhold. Det har medført at norske familier har hatt mulighet til å oppdra sine barn slik de vil med tanke på temaene religion og seksuell orientering." (Her)

Forskjellen med den nye loven er at den i motsetning til tidligere også påvirker familien og personlige forhold. Dette betyr i praksis at foreldre som hindrer sine barn å skifte kjønn, skifte religion bryter loven. Denne loven gjør det altså vanskeligere å gi barna en klassisk Kristen oppdragelse.

Det Femte budet i Bibelen sier at du skal ære din mor og din far. Familien er faktisk bærebjelken for sivilisasjonen og et bolverk mot det totalitære. At dette budet ble fjernet fra skolene på 60-tallet ser vi effekten av idag. Dennis Prager som er ekspert på det totalitære forklarer viktigheten av dette budet: Her. Jeg har også skrevet noe om dette: Her.

At foreldre settes foran staten når det kommer til barneoppdragelse er grunnleggende for å ikke gå mot de totalitære. Om staten utdanner barna så vil de forme dem etter sitt bilde. Foreldre bør ikke bli sjokkert over at barn som bruker hele sitt liv fra barnehage til universitet på skoler som forteller dem presist det motsatte av det Bibelen sier vil miste troen. Ofte (men ikke alltid) høster en det en sår.

Disse trekkene er så klare og tydelige at jeg ikke hadde forventet at vi i Norge skulle godkjenne en slik lov så raskt etter et århundre med såpass mange totalitære ideologier. Men vi lærer aldri.

Kjell Skartveit advarte mot spesielt mot denne utviklingen som et resultat av at ekteskapsloven ble forandret. (her) Denne loven er et steg i presist den retningen. Dagens kultur Marxisme har totalitære trekk og har presteskap med doktriner. Den som bryter disse vil oppleves som en kjetter. Om slike lov forandringer fortsetter så vil vi leve lenge nok til å se denne ideologiens sanne vesen.

Løsningen vil å reversere effekten å gi foreldre autoritet over egne barn. Foreldre skal oppdra barna og ikke staten. Dette er en viktig Bibelsk sannhet som må formidles om vil bevare vår fremtidige frihet.

For å avslutte med et sitat fra Kitty: Totalitarianism didn't come quickly, it took 5 years from 1938 until 1943, to realize full dictatorship in Austria.
Relevant artikkel;

- Foreldreretten bekymring

Relevante info

- Politikk som rammer de aller svakeste 

- Hvorfor Marxister hater de ti bud

No comments:

Post a Comment