Tuesday, 4 July 2017

Dokumentar: Den Tredje Jihad

Denne dokumentaren var veldig god. Dr. Zuhdi Jasser er selv en Muslim og har produsert denne dokumentaren som en advarsel til Vesten. Denne bør sees for alle som vil forstå hvilken trussel radikal Islam faktisk er.

Dr. Zuhdi har viet sitt liv til å kjempe mot radikal Islam. Du trenger bare vie en time av ditt liv til å bli informert.

Dokumentaren: The Third Jihad


No comments:

Post a Comment