Sunday, 30 July 2017

Anbefalt bok: Bibelen: Boken Som Formet Vår Kultur av Dag Kallerud

Bibelens påvirkning på verden er et emne som interesserer meg spesielt. Svært lite er derimot skrevet om dette på norsk og heller ikke veldig mye på engelsk. Da jeg så tittelen nedenfor så tenkte jeg at dette er bok jeg måtte kjøpe.

Dag Kallerud skriver bra og setter sammen mye info. Personlig kunne jeg tenkt meg litt mer om Bibelens livssyns og hvordan dette påvirket Norge. Denne boken er mer kirke historisk. Forfatteren virker også til å lene i noe mer liberal retning. Men alt i alt så er dette en god og velskrevet bok.

Interessante sitater fra boken.

- "Fra tid til annen beskrives prester, også historisk, med forenklede formler. Rasjonalist er lik opplysningsmann er lik en ukristelig lærer, eller i det minste, er lik en som legger mer vekt på den verdslige enn den kristelige oppdragelse. Den geistlige flokken var på denne tiden svært variert. Derfor kan det å lage et motsetningsforhold mellom opplysningstid og kirke, som lys og mørke, ikke bare fremstå som konstruert, det kan ofte være direkte feil. Opplysningstidens tankegods ble i stor grad formidlet til og i Norge av prester, og Hans Nielsen Hauges grunder virksomhet gjør ham til en pioner i norsk folkeopplysnings-arbeid. Den som uten videre setter et likhetstegn mellom kristendom og mørke og setter dette opp mot opplysningstid og humanisme, kan ikke ha lest særlig mye historie." (page 70)

-Om en prest sier han, "I nær 50 år søkte folk legehjelp hos ham. Til tider var prestegården som et hospital." Prester sørget for å vaksinere andre og så viktigheten av å lære om medisin (side 71)


- Det å lese, forstå å forkynne Bibelens tekster var langt på vie blitt en demokratisk øvelse. Det er en interessant iakttakelse at den friere tilgangen til og bruken av Bibelen skjer nesten parallelt med utvidelsen av det norske demokratiet. Han fortsetter: Selv om flere kristne landsorganisasjoner ble styrt av teologer, lå det en demokratisk struktur i dem som krevde dialog mellom lek og lærd. (page 227)

- Du kan også finne noen interessante refleksjoner rundt diakoni og sykepleieryrket.

No comments:

Post a comment