Friday, 9 June 2017

Vestens Moralske Krise

I denne videoen så snakker Stefan (ateist) med Dennis Prager (Jøde) om Vesten og dens ødelagte moralske kompass. Vi trenger sårt en moralsk Reformasjon som har dype teologiske røtter. Denne samtalen mellom disse to geniale tenkerne er veldig lærerik.

Videoen: The Morality Crisis 

No comments:

Post a comment