Friday, 9 June 2017

Vanishing Adult

Alle som er involvert i barne oppdragelse vil lære veldig mye av denne boken. Den er ikke bare for Amerikanere men har viktig lærdom for alle mennesker. Ben Sasse er historiker og politiker samtidig som han oppdrar tre barn. Hans oppskrift på å oppdra barn i en tid vi er mer bortskjemte enn noen gang er en viktig påminnelse for vår fremtid.

Boken anbefales sterkt. Lettlest, praktisk og veldig matnyttig.


No comments:

Post a comment