Wednesday, 7 June 2017

Ibn Warrraq om Islam i Islamismen

Tidligere Muslim Ibn Warraq og Islam ekspert påpeker mange viktige ting i sine bøker om Islam. Warraq lever under falsk navn fordi kritikk av Islam er ikke lenger trygt i Vesten. Warraq ser det så få av våre politikere ikke klarer å se. Årsaken til dette kan være at han faktisk har studert Islam samtidig som han mener ærlighet er viktigere enn politisk korrekthet. Terrorismen øker og det er åpenbart at det vi har gjort til nå ikke har fungert. Å gi rett diagnose er første steg til rette løsninger. Warraq gir oss svaret oppsummert i noen setninger.

In his significant new book, The Islam in Islamic Terrorism: The Importance of Beliefs, Ideas, and Ideology, Ibn Warraq writes:

There are many contemporary political commentators and intellectuals who do not accept what seems an obvious starting point in trying to explain the behavior of Islamic terrorists, namely their beliefs, their ideology as laid down in tract after tract, statement after statement, interview after interview, and book after book — books that are the careful work of Muslim scholars of Islam, lavishly sprinkled with quotes from the Koran, which is the very word of Allah, the hadīth (the sayings and deeds of Muhammad and his Companions), the sira (life of the Prophet), all used to justify their heinous acts, even against civilians, including women, children, and the old.

Det er lite som tyder på at våre eliter vil forandre seg. Det er derfor opp til folket å bidro til å spre informasjon slik at vi alle kan bli bedre informert om problemet.Kilder: Artikkel: Her


No comments:

Post a Comment