Friday, 9 June 2017

Sanders og Menneskeverd

Denne tweeten var såpass enkel og genial at jeg bare må legge den ut. Den påpeker også hvor viktig det er å stå for menneskeverdet. Om vi strekker oss etter å bevare klimaet så bør vi vel kunne gjøre det samme for ufødte barn.

Kampen om menneskeverdet er selve bærebjelken i Kristen teologi. Om vi ikke som Kristne forsvarer menneskets verd så har vi glemt ut hva det betyr å være Kristen.


No comments:

Post a Comment