Tuesday, 13 June 2017

Refleksjoner rundt Wonder Woman filmen

Jeg så nylig Wonder Woman filmen og synes den var meget god. Utvilsomt en av de beste superhelt filmene så langt. Filmen inneholder det meste. En god historie og gode kamp scener. Det jeg liker med superheltfilmer og spesielt DC universet er at de så effektivt forteller oss viktige sannheter om menneskenaturen på en underholdende måte. Wonder Woman filmen hadde også Bibelske verdier. Dette er noe som kommer tydelig frem i filmen. Det er dette som gjør DC, Marvel og andre tegneserier så geniale. De var ikke produsert i en tid med postmodernismen, men i en tid der Bibelske verdier fortsatt påvirket den Amerikanske kulturen i mye større grad enn nå. Dette gjør at disse tegneseriene forteller oss veldig mye viktige sannheter om menneskets natur og problemer. 

Hva kan vi lære av Wonder Woman filmen? 

1. Mennesket er en blanding av godt og ondt. Dette er er noe vi har inn oss uavhengig av samfunns strukturer. Vi kan ikke forandre menneskenaturen, men vi kan velge hvordan vi vil kanalisere ondskapen og godheten. Vi kan velge det gode eller det onde. Den aller viktigste ondskapen vi må bekjempe er den i våre egne hjerter. Om denne ondskapen kan stoppes før den vokser så hadde en unngått kriger.

2. Ondskapen i Wonder Woman bekjempes ikke bare av modige men syndige mennesker i en syndig  verden, men også ved hjelp fra utsiden. Wonder Woman kommer fra et paradis som er upåvirket fra utsiden. Hun fremtrer som en frelser og påpeker at frelsen kommer utenfra verden ifra noe som er upåvirket av synd. Å tro at syndige mennesker kan frelse syndige mennesker bare de blir gitt politisk eller annet makt er en ekspandering av problemet. Wonder Woman viser at frelsen kommer utenfra denne verden. Menneskeheten kan ikke frelse seg selv fordi de er en del av problemet. Dette er presist det Jesus gjør som menneske og Gud uten synd. Han kommer utenfra verden inn i verden for å frelse syndige mennesker som trenger en frelser uten synd.

3. Ondskapen manifesteres historisk gjennom ulike ideologier. Nazismen, Fascismen og Kommunismen var tre onde ideologier de siste århundret som vi måtte bekjempe. I Wonder Woman  er det en ond ideologi i verdenskrigen  som må bekjempes.

Idag er den radikale Islamismen (ISIS) en ond ideologi som må bekjempes. Under Kommunismen var mange politikere i Usa rasende på presidenten Ronald Reagan fordi han kalte Sovjet Unionen et ondt rike. Dette til tross for at Kommunismen drepte 100 millioner mennesker. I Wonder Woman fremtrer også mennesker med makt passivt for å ødlegge ondskap. Også idag i kampen mot radikal Islamisme fremtrer mennesker med makt passivt uten å ta problemet på alvor. Wonder Woman hater ondskap og klarer derfor å bekjempe den.

4. Wonder Woman innehar også mange viktige kvaliteter. Hun har kjærlighet, styrke, mot, rettferdighet og mye annet. Wonder Woman minner oss også på at kjærlighet alene vinner ikke kriger. Noen ganger er faktisk rå styrke nødvendig for å ødlegge ondskap. Kirken har ingen rolle i å bruke vold. Kirken skal kun preke korset. Sverdet er gitt til staten. Staten har altså en rolle å begrense ondskapen ved bruk av sverdet. Nazismen  ble ikke bekjempet med blomster og kjærlighets sanger. Den ble bekjempet med rå militær makt. Kommunismen ble bekjempet med flere midler. Men den var kanskje først og fremst en sier som ble vunnet med bedre ideer. Amerika og Europa vant over Kommunismen fordi de hatet ondskap og var villig til å bekjempe den med effektive og nødvendige midler. 

5. Wonder Woman påpeker i slutten av filmen at kjærlighet er det sentrale om kampen mot ondskap skal vinnes. Dette er også Bibelens budskap oppfylt i Jesus som viste sin kjærlighet ved å dø for oss.

Filmen anbefales sterkt også for de som er uenige i mine refleksjoner. Gal Gadot spiller denne rollen meget godt. Du vil uten tvil bli underholdt.


1 Peter 3: 17 Det er bedre å lide, om Gud så vil, når en gjør det gode, enn når en gjør det onde. 

Psalm 97:10:  10 Hat det onde, dere som elsker Herren!
          Han vokter sine trofaste
          og frir dem fra urettferdiges hånd.


No comments:

Post a Comment