Saturday, 10 June 2017

Muhammed og Joseph Smith (Paralleler)

Likhetene mellom Muhammed (Islam) og grunnleggeren av den Mormonske religionen (Joseph Smith) er skremmende. I boken nedenfor har Alvin J. Schmidt tatt seg tid til å dokumentere disse likhetene. Du finner alle kildene i boken.

- Soon after the public heard of Joseph Smith Jr. having founded the Mormon church on April 6, 1830 , in Fayette, new York, some news editors in western New York state called him "the American Mahomet". Mange i Amerika kalte Joseph Smith for den Amerikanske Muhammed ettersom Smith sin kirke vokste. (chapter 1)

- John Hyde Jr skrev i 1857: "Having imitated Mohammed in his pretended mission and revelation, like him, having become chief of a second Medina (Nauvoo), he wished to extend the resemblance still further, and aspired to rule the continent." (Joseph Smith bestemte seg for å gå til valg som Amerikansk president). (chapter 1)

- I 1876, John Ahmanson, once a zealous Mormon convert from Denmark who migrated to Utah and later in disillusionment left Mormonism, published a book titled, "Vor Tids Muhamed." (A Muhammed of our times) (chap 1)

- Det som er interessant er at Smith virker til å selv være begeistret for denne sammenligningen. (side 10)

- Vi vet også at Smith hadde lest en biografi om Muhammed. Det er uklart hvor mye Smith visste om Muhammed, men det er klart at han hadde kunnskap om Muhammed sitt liv. Daily Missouri Republican (November 20, 1838) publisert i St. Louis) skrev: "For the last six months Smith has been reading attentively the life of Mahomet and his endeavors to copy after him." Given that eh was an avid reader, he may indeed have read a

bout Muhammed even before 1838, for a "flood of books on the Muslim world poured from the American presses in the 1790s... including two biographies of Muhammad."

Ifølge John Corrill som var en tidligere Mormon 1838 sverget på at Smith hadde sagt, "We would establish our religion by the word and that he would become to his generation a second Mahomet." (page 33)

Thomas B.H Stenhouse som var an Mormonsk eldste påpekte også de slående likhetstrekkene mellom Muhammed og Joseph Smith. (page 33)

- Joseph Smith skal også ha kalt seg selv, "a second Mohammad" i hans tale i Far West on October 14, 1838. (side 36). For sitere Smith direkte: "If they come on tour to molest us, we will establish our religion by the sword. We will trample down our enemies and make one gore of blood from the Rocky Mountains to the Atlantic Ocean. I will be to this generation a second Mohammed, whose motto in treating for peace was the Acorn or the Sword. So shall it eventually be with us 'Joseph Smith or the Sword.' (Side 42)

- Du finner også flere sitater der Joseph Smith snakket varmt om Muhammed. (side 42)

- Et sitat fra boken: Dawson Burns, a non-Mormon critic, argued Smiths revelation approving plural wives was influenced by the Koran. Similarly, Frances E. Willard, a former Mormon, said, "Clearly, the Koran was Joseph Smith's model, so closely followed as to exclude even the poor pretensions of originality in his foul revelations." And John C. Bennet, once Smith's trusted counselor in Nauvoo, said Smith use Muhammad as a model in regard to women. (side 173)

Joseph Smith gikk til valg for å bli Amerikansk president i Usa. Han spurte også staten om å få tilgang på en større hær. Han han fått dette ønsket innvilget så er det ikke usannsynlig at Joseph Smith hadde opprettet et teokrati i Usa og spredt religionen med sverdet slik Muhammed gjorde. Smith ble derimot drept forholdsvis ung og planene ble stopped. Mormonerne måtte modernisere seg for å bli godkjent i det Amerikanske samfunnet. Men dagens Mormonske religion er en helt annen religion enn den Smith, Brigham Young og de første etterfølgerne praktiserte. En kan gjerne si at dagens mormonere (som er svært bra folk) faktisk lever mye bedre enn sin grunnlegger og hans disipler. Vi skal være glade for at Smith ikke fikk mer innflytelse i Usa. Om dette hadde vært tilfelle så hadde dagens Mormonske religion sett veldig annerledes ut. Da kunne Usa vært et teokrati som ikke hadde vært veldig ulikt Muhammeds.


Nedenfor har jeg lagt sammenlignet Muhammed og Joseph Smith side ved side. Du finner all dokumentasjon i boken. Alvin J. Schmidts arbeid er grundig og godt dokumentert.

MUHAMMED  JOSEPH SMITH 
Som ung møtte han en kristen monk og hørte hans budskap. Dette budskapet var en vranglære som ikke representerte det Bibelske budskapet. Muhammed fikk et dårlig inntrykk av Kristendommen. Joseph Smith i sine yngre år hadde dårlige erfaringer med ulike kirkesamfunn. Han fikk et dårlig inntrykk av Kristendommen.
Muhammed giftet seg i tyve årene og planla å leve et normalt liv som gift i tråd med kulturen han levde i.  Joseph Smith giftet seg med Emma og planla et normalt liv med familie. 
Muhammed var involvert i mye krigføring og slag. Noen ganger som forsvar og andre ganger som angrep. Joseph Smith opprettet en militia som han brukte både til forsvar og angrep.  
Muhammed hadde mange koner. Noen dokumenterer 13 koner. Joseph Smith hadde også mange koner. Fra 32-42 avhengig av hvilken dokumentasjon du bruker. 
Engelen Gabriel åpenbarte seg til Muhammed og gav han budskapet.
_________________

(Gal 1: 8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han!

2 Kor 11:14: 14 Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel.

Engelen Moroni åpenbarte seg for Joseph Smith og gav han budskapet
_________________

(Gal 1: 8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han!

(2 Kor 11:14: 14 Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel.Muhammed skrev ned engelens budskap som ble til i Koranen. Koranen ble Muslimers hellige bok. Joseph Smith fikk et budskap om et budskap som stod på nedgravde gull tavler som bidro til å produsere Mormonernes bok. Dette er Mormonernes hellige bok.
Muhammed var overbevist om at han var Guds utvalgte profet. Joseph Smith var overbevist om at han var Guds utvalgte profet.
Muhammed overbeviste sine etterfølgere at han var Guds profet. Først med sitt budskap (uten stor suksess) og senere med sverd. Joseph Smith overbeviste sine etterfølgere at han var Guds profet. Smith hadde mer suksess enn Muhammed med sitt budskap men tok også bruk sverdet til tross for han ikke hadde en stor militia. 
Muhammed sine åpenbaringer gagnet han personlig. Hans favoritt kone sa,  “I feel that your Lord hastens in fulfilling your wishes and desires (Bukhari 60:311). Muhammed fikk en åpenbaring som godkjente at han kunne gifte seg med sin adopterte sønns kone. Joseph Smith fikk også en åpenbaring som gjorde at han kunne ha flere koner. (D&C 132:4)
Muhammed fikk feilaktige åpenbaringer om Bibelske personer. Feks at faren til Abraham var Azar. 1 Mos 11:26 gjør det klart at Terah var faren til Abraham. (disse kildene er mye tidligere og derfor mer troverdige) Joseph Smith fikk en åpenbaring der han ble fortalt at en ny by skulle bli resit opp i Missouri (D&C 84:2,4). Dette ble aldri oppfulgt. Smith gav også mange andre feilaktige profetier.
Muhammed innrømmet at han fikk et budskap av djevelen.  Joseph Smith innrømmet også at han fikk et budskap av djevelen.
Muhammed avviste den Kristne Treenigheten. Muhammed mente Gud kun var en. Joseph Smith avviste også den Kristne Treenigheten. Smith mente de var tre ulike Guder.
Muhammed avviste Kristendommen og startet en ny religion som står i strid med det Bibelske budskapet. Joseph Smith avviste Kristendommen startet en ny religion som står i strid med det Bibelske budskapet.
Muhammed gjorde det forbudt å drikke alkohol. Joseph Smith gjorde det forbudt å drikke alkohol.
Muhammed avviste alle idoler men beholdt en svart stein som han kysset. Denne handlingen er noe Muslimer også idag praktiserer. (Black Cube i Saudia Arabia, Kabaa) Joseph Smith var involvert i det okkulte og brukte ulike okkulte symboler og steiner. Spesielt, “Seer stone” som han brukte i hatten når mormonernes bok ble nedskrevet.
Muhammed mente Kristne hadde forandret den Bibelske teksten. Og at Koranen var den presise overleveringen av den opprinnelige teksten. (Dette til tross for at de Bibelske kildene er nedskrevet mange hundre år før Koranen). Joseph Smith mente også at Bibelen var blitt forandret og at han i år 1830 skrev ned det han mente var den rette overleveringen i Mormonernes bok.
Muhammed mente Koranen eksisterte i himmelen før han fikk den. Joseph Smith mente også at gull tavlene eksisterte i himmelen før han fikk dem.
Koranen var ifølge Muhammed den mest korrekte boken. Smith mente Mormonernes bok var den mest korrekte boken.
Muhammed mente Koranen var den beste boken som var produsert. Dette var beviset for at den var fra Gud. Smith mente også at Mormonernes bok var den beste boken som var produsert og derfor var den fra Gud.
Koranen har mange selvmotsigelser. Mormonernes bok har mange selvmotsigelser. 
Koranen inneholder fakta feil.  Mormonernes inneholder fakta feil. 
Koranen har ikke god grammatikk.  Mormonernes har heller ikke god grammatikk. 
Muhammed var over loven. Koranen tillater Muslimer å ha fire koner. Muhammed hadde minst 13.  Joseph Smith hadde mange koner til tross for at det var ulovlig. Han var over loven. 
Muhammed fremmet et prinsipp (taqiyya) som tillater Muslimer å lyve for å fremme Islam Joseph Smith praktiserte også et lignende prinsipp ettersom det gagnet han ved flere anledninger. 
Muhammed var en plyndrer. Han plyndret ofte uten andre grunner enn at han ville ha penger og gods. I 624 A.D (slaget ved Badr) så angrep han en forsvarsløs Karavan.  Joseph Smith prekte også der han sa at de kunne plyndre deres fiender. Mormonerene angrep, “The Missourians” ettersom de mente at de fortjente å bli plyndret fordi de ikke hadde behandlet Mormonerne rettferdig.
Muhammed refererte til ikke Muslimer som Infadels.  Joseph Smith refererte til ikke Mormonere som hedninger. 
Muhammed ignorerte sitt forbud mot alkohol ettersom han selv drakk ved visse anledninger. Joseph Smith drakk seg full ved flere anledninger til tross for sitt forbud mot alkohol. 
Muhammed presset presset sin adopterte sønn Zaid til å skille seg fra sin kone og gifte seg med Muhammed fordi han fant henne attraktiv. Gudommelig åpenbaring rettferdiggjorde denne handlingen. Minst 11 av Joseph Smith sine koner var gifte med andre menn når Smith giftet seg med dem. Gudommelig åpenbaring rettferdiggjorde handlingene. 
Muhammed giftet seg med Aisha som bare var 6 år gammel. De hadde sex når hun var 9 år. Joseph Smith giftet seg med Helen Mar Kimball som var 14 år gammel. Dette var i strid med loven Amerika på denne tiden. Smith giftet seg også med Nancy Maria Winchester som var 14 eller 15.
Muhammed støttet teokrati. Politikk og Religion er ett. Muhammed hadde stor suksess med dette. Joseph Smith ville også ha teokrati, men dette ble etterhvert begrenset fordi han ikke fikk samme innflytelse på Usa sine lover. Forskjellen mellom Smith og Muhammed her er at Muhammed hadde mer suksess.
Muhammed sin himmel er et sted med blant annet seksuell nytelse. Joseph Smith sin himmel er også et sted med seksuell nytelse.

Den Mormonske kirke kaller seg idag, "Jesus Kristus Siste Dagers Hellige." Men etter å lest gjennom denne boken er jeg overbevist om at Mormonerne opprinnelig gjennom Joseph Smith faktisk hentet mer inspirasjon fra Muhammed. Disse parallellene er så like at det er umulig å overse dem.


Jeg vil avslutte med noen enkle sammenligninger. Mennesker og spesielt menn er ofte motivert av tre ting. 1) makt 2) penger 3) sex 4) sosial status. Folk har gjennom historien gjort nesten hva som helst for å få disse tingene. 

Muhammed og Joseph Smith fikk makt, penger, sex og sosial status mens de levde. Alle disse fire var direkte resultater av budskapet de prekte. De hadde mer makt, mer penger, flere koner og høyere sosial status i sitt eget miljø enn de fleste i sitt miljø. Dette i seg selv er grunn nok til å dikte opp et falsk budskap for å rettferdiggjøre disse godene.

Det skal sies at Joseph Smith ble drept for sin tro. Men dette var etter han levde et svært komfortabelt liv med alle jordlige godene. En må også spørre seg om Smith heller var villig til å dø for forsvare sin ekstremt hedonistiske livsstil isteden for sin tro på Gud. Mye tyder på det.

Sammenlign dette med Jesus og disiplene:

Jesus ble korsfestet og hans etterfølgere ble drept for sitt buskap. 11/12 disiplene ble martyrer og Paulus ble til slutt halshogd i Roma. Døperen Johannes ble halshogd. De fikk verken makt, penger, sex og sosial status. De ble populære etter de døde og levde enormt harde liv uten spesielle sosiale goder. 


Profetene i det Gamle Testamentet levde også enkle liv der de ofte ble forfulgt og hatet for sitt budskap. De fikk som oftest ingen av de fire godene nevnt.
Jeremiah 14: 14 Herren sa til meg: Profetene profeterer løgn i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, ikke gitt dem noe påbud og ikke talt til dem. Løgnaktige syner, falske spådommer og svik fra eget hjerte er det de profeterer for dere.

Apg 17:11 Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte.


No comments:

Post a Comment